بسم الله الرّحمن الرّحیم

ای تنهاترین وجودی که مراباتمام کاستی هایم پذیراهستی ، پیشانی برآستان زلالت  می نهم ، لب به ثنایت می گشایم وشکر نعمت هایت می گویم که لطف تومرادراین راه نهاد باشدکه باکمک ازدرگاه باعظمت وکریمانه ی تو بتوانم گامی هرچند ناچیزدرجهت اعتلای دانش و فرهنگ این جامعه بردارم.                                                          

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام آبان ۱۳۸۹ساعت 13:24  توسط یحیی امیری  | 

گروههای آموزشی بااهدافی چون :

     ایجادهمکاری بیش تر وتفاهم درجهت استفاده ازشیوه های تدریس وارائه ی طرح ها وروش های جدیدیاددهی ویادگیری

    ایجادزمینه ی مناسب درجهت نقدوبررسی محتوای کتاب هاب درسی

تبادل تجربیات وابتکارات وافزایش اطلاعات تخصصی معلمان درزمینه ی مسائل آموزشی وتربیتی                ایجادشده است.

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام آبان ۱۳۸۹ساعت 12:53  توسط یحیی امیری  | 

یكی از كاركردهای پیچیده و نهان آموزش و پرورش مبحث انگیزش است گرچه اطلاعات ما دربارهٔ انگیزش كه داریم اصولاً توصیفی است . ولی از روی كاركردها و رفتارهای بعد از یادگیری ما پی به  افزایش انگیزش و روش های تدریس اصلاح و بهبود روش های تدریس و ارزشیابی مداوم و مستمر از اهداف یادگیری با امتحانات رسمی ، غیر رسمی ــ ایجاد شرایط برای بروز عملكرد ، ضمن آنكه برای یادگیرندگان ایجاد انگیزه بیش تر می كند . معلم را از نحوه اثر بخشی برنامه ها و فرصت های یادگیری آگاه می كند . بدیهی است كه باید روش های تدریس را كه ناكارآمد یا دارای تأثیر كمتر است را باید حذف نمود . تنوع در روشهای تدریس و ایجاد فرصتهای متفاوت یادگیری فردی ، گروهی ــ داخل كلاس ــ خارج كلاس توجه به فعالیت های مكمل و فوق برنامه ، روش های تدریس دانش آموز محور ، محیط های آموزش غنی ، محرك های قوی و مناسب ، توجه به عملكرد های حیطه عاطفی و روانی حركتی باعث می شود یادگیری از حالت ایستا خارج شود و پویایی ، نشاط و سرزندگی در محیط آموزش بوجود آورد ، خلاقیتها و استعدادها ی افراد در امور مختلف شكوفا و تفاوت های فردی نمایان شده و اینجا است كه به هدف یادگیری برای باهم زیستن می رسند . و این وحدت باعث ایجاد انگیزه برای كار گروهی بهتر و كار گروهی بهتر پذیرش بیشتر از سوی اعضای گروهی می شود ( نظریه مزلو مرحله تعلق و پذیرش ) و یادگیری عمیق تر و معنی دار می شود . روشهای تدریس اكتشافی ــ بحث گروهی ــ پرسش و پاسخ ــ نمایش ــ ایفای نقش ــ بارش مغزی باعث جلب توجه بیشتر ــ مشاركت بیشتر و یادگیری بهتر می شود .

الزامی است كه معلمان با تنوع بخشی به فعالیت های آموزشی و بر اساس خود ارزشیابی عملكردهای خود را مورد نقد و بررسی قرار داده و با تغییر به موقع فعالیتها و رعایت محدوده زمانی برای فعالیت ها از خستگی و بی نظمی در كلاس جلوگیری می كنند . به كارگیری روش های خلاق و متنوع میسر نمی شود ، مگر با استفاده صحیح معلمان از اوقات فراغت چون وقت آزاد معلم فرصتی است برای ظهور خلاقیت ها ی معلمان است .

انگیزه و رغبت در حیطه عاطفی

از دانشگاه و مراكز آموزش عالی تا مدارس بسیار دیده می شود كه استادان مربیان و معلمان كوشیده اند كه با ساده سازی ــ خلاصه سازی حذف فصولی از كتاب ، تأكید بر قسمتهای از درس با پنداره خود نقش انتقال مطلب و فراگیری هدف ها را آسان كنند در صورتی كه نتیجه با پیش فرض های آنها جوردرنیامده و در نهایت دانش آموزان و دانشجویان به تكرار و حفظ كردن ، اكثریت مطالب می پردازند و نسبت به رشته تحصیلی خود بی علاقه و بی تفاوت هستند . علت چیست ؟ جواب این سئوال را باید در حیطه عاطفی جستجو كرد ، زمانی كه یك دانشجو یا دانش آموز بدون این كه نداند برای چه هدفی و با چه كاربردی و چگونه باید شاخه علمی در پیشرفت و تحول دانش و خدمت به جامعه استفاده كند و درباره ضرورت و اهمیت رشته علمی خود فكر نكرده و باور و نگرش قوی برتوانایی خود و فایده رشته تحصیلی خود و جایگاهش در جامعه نداند . و فقط به انگیزه كسب مدرك تحصیلی دانشگاهی وارد یك رشته تحصیلی دانشگاهی یا دبیرستان می شود . و مدرسین و معلم و استادان نیز با خلاصه كردن مطالب و تقسیم بندی به نكات مهم و غیر مهم یادگیرنده را به حالت انفعالی و انتقال گیرنده صرف تبدیل می كنند . شخصی كه انگیزه ای برای امتحان دادن و یادگرفتن ندارد و ضرورت ها را نمی شناسد چگونه می تواند فردی پویا و خلاق باشد . این جا است كه فرافكنی شروع شده و با بی اهمیت و ناكارآمد خواندن رشته تحصیلی خود به جبران ضعف علمی و ركورد و سكون می پردازد . تأكید بر حیطه شناختی و آزمون های كتبی و گاهاً عملی در سطح حیطه دانش و بعضی درك و فهم و كمبود سئوالات در طبقه كاربرد ، و طبقه تركیب باعث می شود انگیزه در سطح طبقات حیطه شناختی محدود باشد چون ضرورتی برای طبقات بالا وجود دارد

توجه كمتر به حیطه روانی حركتی باعث می شود خستگی و سكون حاكم شده و فضای نشاط از بین برود ، توجه خیلی كم تر به حیطه عاطفی باعث می شود ، روحیه پژوهش و پرسش گری و تولید علم از بین برود .

انگیزه و تعیین تكالیف

روش های تداعی گرایی حفظ مطالب تكرار و تمرین ، تقویت خارجی برای برنامه های كه هدف انتقال و یادگیری مفهوم ، فعالیت یا مهارت مورد نظر باشد مفید است ، اما باید زمینه را برای رشد و شكوفایی استعدادها فراهم كرد ، لذا حداكثر بهره برداری از منابع محلی و در دسترس و امكانات موحود برای پاسخگویی به نیازهای شناختی ، كنجكاوی ، حل مسأله برای پرورش فصل خلاق ضروری است . معلم می تواند با دادن تكالیف گروهی و فردی متناسب با توانایی و تفاوتهای فردی در داخل كلاس و خارج كلاس ضمن ایجاد یك یادگیری مؤثر و پایداری توأم با مشاركت انگیزه را برای زندگی مسالمت آمیز و كار گروهی فراهم می كند .

عضویت در گروه مستلزم دارا بودن صلاحیت و مهارت است و افراد با توانایی متفاوت هماهنگ با هم در جهت رسیدن به هدف گروهی احساس مسئولیت می كند و سعی و كوشش را به حداكثر می رسانند تا مورد پذیرش گروه قرار گیرند . باید در تألیف پرسشهای و اگر مطرح شود تا زمینه گروهی و پذیرش نظرات مخالف بوجود آید ، در پایان با سنجش عقاید با معیارهای و استانداردها قضاوت و ارزش گذاری صحیح و كامل انجام شود . با آموزش برنامه ای مطالب درس به مراحل كوچك تقسیم شود و یادگیرنده از طریق یادگیری این مراحل مطالب پیچیده قلم را می آموزد و از اصول شكل دهی و زنجیره سازی رفتار استفاده می شود . استفاده از برنامه های رایانه ای براساس طرح اسكینر و ماشینهای آموزشی كه خستگی ناپذیر و بدون دلسردی به پاسخها صحیح تقویت می دهد و پاسخها غلط را با تمرینات جبرانی هدایت كرده و از شاخه های فرعی به شاخه اصلی بر می گردد ، انگیزه های خوبی برای یادگیری بوجود می آورد . در تكالیف باید حد پیچیدگی متوسط را به كار برد ، تحقیقات نشان می دهد دانش آموزان نسبت به مطالبی كه قبلاً در زندگی آنها وجود داشته و تجربه كرده اند و محتوای در حد پیچیدگی متوسط نه خیلی ساده و نه خیلی مشكل بیشترین و بالاترین كنجكاوی را دارند . سپس همواره باید به طراحی این فرصت ها چه در كلاس و ضمن تدریس و در خارج كلاس فردی و گروهی توجه داشته اند .

انگیختگی

عبارت از حالت هوشیاری یا خود آگاهی همراه با جلب توجه كه در آن حالت محركهای اضافی را از بین برده و مانند سطح دوم حیطه عاطفی ( پاسخ بامیل و رغبت ) و سطح سوم ( نگرش و باور ) به پاسخ دادن یا عملكردهای یادگیری می پردازد بعنوان مثال دانش آموز برای انجام یك فعالیت منبع سروصدای اضافی را قطع می كند . تلوزیون را خاموش كرده و با دقت به انجام یك فعالیت می پردازد .

در اینجاست كه معلم می تواند با ارائه تقویت كننده از قبیل تشویق كلامی ، پاداش وضمن تثبیت یادگیری انگیزه لازم را برای ادامه فعالیت در آینده فراهم نماید و دانش آموز در نگرشها و باورهای خودسازماندهی كرده و یك ارزش را درك می كند ( سطح چهارم حیطه عاطفی ) پس در طی چند سال احترام به معلم و برنامه ریزی برای انجام تكالیف یادگیری و آمادگی كلی جهت انجام دستورات معلم و فعالیتهای علمی داخل كلاس و خارج كلاس تحقیق جمع آوری اطلاعات مطالعه آزاد بوجود می آید ( آمایه كلی ) سطح پنجم حیطه برسد . برانگیختگی مهمترین نشانه رسیدن به اهداف حیطه عاطفی است . طبق مدل انگیزش پورتر و لاولر و تحقیقات انجام شده اگر پاداشهای مناسب به عملكرد افراد داده شود ، عملكرد و رضایت در ارتباط محكمتری قرار می گیرد ، ضرورت دارد كه معلم با بررسی دقیق تكالیف و تأكید و تشویق نقاط قوت تقویت كننده كلامی ، نوشتاری ( مانند : خوب است ، عالی است ، مرحبا و… ) مهرهای صدآفرین ، هزارآفرین ، ژتون و …) ضمن تشویق و تقویت اعتماد به نفس و جلب رضایت دانش آموز تقدیر و تشكر ضمنی خود را از دانش آموز ابراز كند

راهكارهای ایجاد انگیزه در معلمین

بزرگترین مشكل در نظام آموزش و پرورش عدم كاربرد اصول روانشناسی در كلاس های درس می باشد به همان دلیل عدم رغبت و عدم توجه به خواسته ها و نگرشهای معلمان و كارورزان دروس روانشناسی ، روشها و فنون تدریس ، فلسفه آموزش و پرورش ، جامعه شناسی ، اقتصاد و متون تخصصی را به صرف دروس دانشگاهی بودن و اخذ صلاحیت می گذرانند و به كار آمدی و اهمیت و اولویت آنها توجه نداشته و در میدان عمل تجربیات خود را مهمترین راهبرد علمی می نامند . معلمی كه نمی داند باید روانشناسی رشد كودكی و نوجوانی را بگذراند تا به علل رفتار كودك و نوجوانی پی ببرد . یا نمی داند كه هرروز از فلسفه استفاده می كند و جهت گیری دانش آموز محور ، تجربه نگر ، پراگماتیست ، پیشرفتگرائی ، بنیادگرائی را به كار می بندد ، و این تغییر سبكها از فلسفه گرفته شد و اصولاً هر نوع جامعیت . تمعق ، انعطاف پذیری در تعلیم و تربیت نوعی تفكر فلسفی است ، نمی داند اصول یادگیری آفریدن است ، یادگیری رشد و تكامل است ، یادگیری زندگی كردن و پیش رفتن است و اصولی دارد ، اصل تجانس و تناسب ، میان هدفها ، فعالیتها و ارزشیابی اصل سازمان و وضوح سازماندهی اطلاعات ، اصل تنوع در نیازها ، شیوه ها ، رغبت ، استعدادها و ترجیحات اصل پردازش فعال كسب اطلاعات معنا دار و ارتباط با زندگی روزمره ، یادگیری مبتنی بر تجربه : آنچه شخص خود عمل كند یاد می گیرد . اصل تفكر در سطوح عالی تركیب ، ارزشیابی ، تجزیه و تحلیل ، آفریدن برای رسیدن شكوفایی باید از طریق نیازها ، سائق ها ، كنجكاوی ، رغبت و علاقه وارد شد ، دانستن این نكته مهم است كه بدانیم انگیزش قلب آموزش و پرورش است ، بدون شك معلم پرتلاش و دلسوز در این برهه از زمان بسیاری از این فنون مهارتها را به كار می برند . ولی نیازها و پیچیدگی های امروز خیلی بیشتر است باید با نگاهی اصولی به جامعه شناسی ، اقتصاد ، سیاست ، فرهنگ و درك این نكته كه سیمسپون از برنامه ریزان درسی گفته كه سیاسی بودن برنامه درسی وقتی معلم می شود كه بخواهیم در مدرسه اجرا كنیم و روابط و مناسب و اثر متقابل فرد و اجتماع ناگزیر از انتخاب این استراتژی هستیم كه جهانی بیندیشیم ، منطقی عمل كنیم ، پس لازم بوده و هست كه تعلیم و تربیت كشورهای دیگر بدانیم و از بزرگ پرتاب اولین ماهواره ( اسپوتینك در ۱۹۵۷ ) و علت نامگذاری دهه ۱۹۷۰ در غرب به عنوان تغییر و تحول اساسی در برنامه ریزی آموزشی و درسی و بدانیم كه باید تسلط به متون تخصصی و تكنولوژی اطلاعات داشته باشیم تا در پرتو تلاشهای جهانی كشوری برتر بسازیم و فراموش نكنیم كه این هنر معلمین است كه بتوانند با انتخلب راهبرد مناسب كه شرایط ، امكانات ، منابع و محدودیتها را در نظر گرفته و با مراجعه بیشتر به منابع و مأخذ و افزایش كاربرد روشهای و متون متنوع مقدمات پرورش نسل خلاق و پژوهشگر را بیشتر فراهم آورند .

تهیه و تنظیم : سرکارخانم فرحنازعمادی

سرگروه محترم دوره ی ابتدایی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم دی ۱۳۸۹ساعت 14:4  توسط یحیی امیری  | 

اولین مرحله در یک تدریس اثربخش: آن که عاشق باشی  شما یک معلم نخواهید شد مگر این که علاقه‌ا‌ی زیاد به این شغل داشته باشید، چرا که اگر شغل معلمی آسان بود هر کسی می‌توانست آن را انجام دهد. معلمان، مسئولیت بسیار مهمی را بر عهده دارند زیرا یک گفتگوی سطحی از یک معلم می‌تواند قسمتی از زندگی یک دانش‌آموز را تحت تأثیر قرار دهد، البته فراموش نکنیم که معلم یک الگوی دائما تحت نظر است.

دومین مرحله در تدریس اثربخش: در تو باید لذت آموختن همیشه وجود داشته باشد.
 سومین مرحله در تدریس اثربخش: چشم امید‌ به اهداف بلندت باید! بدانید که به کجا می‌روید و به اهداف‌تان توجه کنید. من هرگز چیزی یاد نگرفتم مگر زمانی که مجبور شدم از آن استفاده کنم.

اگر چیزی که درون‌تان است بیابید شما را نجات خواهد داد. اگر چیزی که درون‌تان است نیابید شما را نابود خواهد کرد.
 چهارمین مرحله در تدریس اثربخش: برتو است که مسئول و منظم باشی تدریس می‌تواند تمام زندگی شما را به خود اختصاص دهد. با این کار ممکن است که تمام روز و شب را در مدرسه برای کمک به دانش‌آموزان بگذارید و در کارتان پیشرفت کنید. من معتقدم می‌توانید فعالیت‌های هدف‌مند مهیج و صحیح را برای رسیدن به هدف‌تان طرح‌ریزی کنید.

 پنجمین مرحله در تدریس اثربخش: بجوی تا بیابی تقاضا کنید، حتماً دریافت خواهید کرد.

اگر بدانید چه چیزهایی از کنترل شما خارج است در مورد آنها نگران نخواهید بود. این امر شما را از بسیاری تلاش‌های بیهوده رهایی خواهد بخشید.
 ششمین مرحله در تدریس اثربخش: بر تو باد انصاف و آمادگی در امر تدریس.
شما باید منصف باشید تا برای مسایل قبل از آن که به وجود آیند آماده باشید.

 هفتمین مرحله در تدریس اثربخش: عقل سلیم، لازمه‌ی تدریس است.

زمان اتخاذ تصمیماتی که دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار می‌دهد از قضاوت صحیح خود استفاده ‌کنید.

در هر قانون استثنایی وجود دارد و شما باید بتوانید به اندازه‌ی کافی و به سرعت متوجه این وضعیت بشوید تا قبل از این که از دست شما خارج شود آن را آرام کنید.

بسیاری از دانش‌آموزان در طی سال ترفند‌های زیرکانه‌ای را برای فریب معلمان آموخته‌اند.

 هشتمین مرحله در تدریس اثربخش: بی‌تعصب و انعطاف پذیر باشید تا اثربخش شوید.

هیچ حق انتخاب دیگری ندارید. چون با مردم سرو کار داریم باید آماده‌ی مسایل غیر منتظره هم باشیم و آنها را نتیجه بخش سازیم.


 نهمین مرحله در یک تدریس اثربخش: با ترس و لرز کار مسیر نمی‌شود.
با شک کار نکنید مطمئن باشید که حق با شماست.

 دهمین مرحله در تدریس اثربخش: در کار تدریس همت خود را بلند‌ دار!
باید توقع‌تان را هم از دانش‌آموزان و هم از خودتان بالا ببرید.

مردم را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: آن هایی که باعث می‌شوند مسائلی اتفاق بیفتد. آنهایی که تماشاگر یک اتفاق هستند و آن هایی که می‌گویند چه اتفاقی می‌افتد.
 یازدهمین مرحله در تدریس اثربخش:  وسعت بخش گستره‌ی دید خویش را !

زمانی که با چالش‌ها مواجه می‌شوید همه چیز را در نظر بگیرید. منشور در دستان شماست.


 تهیه و تنظیم سرکارخانم فرحنازعمادی

سرگروه محترم دوره ی ابتدایی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم دی ۱۳۸۹ساعت 13:55  توسط یحیی امیری  | 

1- داشتن حس شوخ طبعی:

شوخ طبعی به شما یاری می رساند تایک معلم موفق بشوید. شوخ طبعی تنش، اضطراب و استرس را از کلاس می زداید و کلاس را با نشاط تر می کند و آنها را آماده می کند تا باتوجه بیشتر به معلم گوش فرا دهند.

2- نگرش مثبت داشتن (خوش بین بودن):

داشتن نگرش مثبت موهبتی بزرگ در زندگی است. این ویژگی می تواند بسیاری از کاستی های زندگی را مرتفع ساخته و به ویژه در حرفه ی تدریس شما را کمک کند. خوش بین بودن سبب می شود تا بر مشکلات به راحتی غلبه کنید.

3- انتظارات بزرگ:

یک معلم کارآمد انتظارات بزرگ دارد. شماباید طوری برخورد کنید تا متقاعد شوید که دانش آموزان شما می توانند تا سطح انتظارات شما ارتقاء یابند. بنابراین شما به آنها اعتماد به نفس می بخشید.

4- هماهنگی و سازگاری:

به منظورایجاد فضای یادگیری مثبت، دانش آموزان شما باید بدانند باید روزانه چه انتظاراتی ازشما داشته باشند. لازم است شما هماهنگ باشید. این ویژگی سبب می شود تا فضای سالم یادگیری ایجاد شود و احتمال موفقیت شاگردان زیاد می شود..

5- عدالت/انصاف :

بسیاری از معلمان هماهنگی وعدالت رایکی می پندارند. یک معلم هماهنگ روز به روز تغییر نمی کند و یکسان عمل می کند. یک معلم عادل، دانش آموزان را به طور یکسان درموقعیت یکسان درنظر می گیرد. مثلاً دانش آموزان معلم خود را غیرمنصف می دانند اگرمعلمشان با یک گروه از دانش آموزان به طورمتفاوت برخورد کند، این کاملاً بی انصافی است  .

 ۶- انعطاف پذیری:

یکی ازویژگی های مهم تدریس این است که پیوسته تغییر و تنوع وجود داشته باشد. ایجاد اختلال و قطع روند تدریس بصورت یک امر عادل وجود دارد. بنابراین، یک نگرش انعطاف پذیری داشتن، نه فقط برای کنترل اعصاب معلم،  بلکه برای خود دانش آموزان نیز مفید است

تهیه و تنظیم : سرکارخانم فرحناز عمادی

سرگروه محترم دوره ی ابتدایی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم دی ۱۳۸۹ساعت 13:49  توسط یحیی امیری  | 

توصیه هایی برای داشتن یک تدریس موفق و رضایت بخش

1- با توکل به خدا و نام خدا کلاس را شروع کنیم.

2- اخلاص در عمل تدریس و تقوا را رعایت کنیم.

3- زمان هر جلسه تدریس را در نظر داشته باشیم تا با کمی یا زیادی وقت مواجه نشویم.

4- وقت کلاس را به مطالب بیهوده و کم فایده صرف نکنیم.

5- سعی کنیم ساعت تدریس را تغییر ندهیم

6- به هنگام تدریس، نشاط روحی و عاطفی خود را حفظ کنیم.

7- با خوشرویی تدریس کرده و همواره چهره بشّاشی داشته باشیم.

8- احساسات و عواطف دانش آموزان را جریحه دار نکنیم.

9- تلاش کنیم فضایی عاطفی بوجود آوریم.

10- سعه ی صدر داشته باشیم و از برتری جویی بپرهیزیم.

11- وفای به عهد، خوش قولی و تواضع در تدریس را از یاد نبریم.

12- به هنگام تدریس؛ آرامش خود را حفظ کنیم.

13- از قضاوت ناصحیح نسبت به دانش آموزان پرهیز کنیم.

14- اشتباهات خود را توجیه نکنیم.

15- از علماء ،بزرگان و شخصیتهای دینی با احترام نام ببریم.

16- از به کار بردن کلمات خارج از نزاکت بپرهیزیم.

17- پرگوئی نکنیم، در واقع آن قدر بگوئیم که می توانیم بشنویم.

18- رازدار و محرم اسرار دانش آموزان باشیم.

19- از تعصب بی جا بپرهیزیم.

20- از دانش آموزان توقعات بیش از اندازه نداشته باشیم.

21- رسا و روان بودن کلمات و جملات را رعایت کنیم.

22- از داشتن تکیه کلام پرهیز کنیم.

23- در تدریس ذوق و سلیقه به کار ببریم.

24- آرام و شمرده تدریس کنیم.

25- ساده تدریس کنیم ؛اما عمیق.

26- در املاء کلمات دقت کنیم و کلمات را صحیح روی تابلو بنگاریم.

27- ذوق و استعداد دانش آموزان را شناسایی و هدایت کنیم.

28- بین دانش آموزان رقابت سالم و مثبت ایجاد کنیم.

29- در برخوردها عدل و انصاف را رعایت کنیم.

30- به دانش آموزان توجّه و نگاه یکسان داشته باشیم.

31- با دانش آموزان همدردی کنیم

32- از تشویق به موقع غافل نشویم.

33- سخن دانش آموزان را بی مورد قطع نکنیم.

34- کارها و فعالیت های مربوط به کلاس را بین دانش آموزان تقسیم و به آنها مسئولیت بدهیم.

35- در هنگام موعظه ، خود را مخاطب اصلی قرار دهیم.

36- به مقررات محیط آموزشی احترام بگذاریم.

37- سعی کنیم کردار و رفتار خوبی از خود نشان دهیم.

38- پیش از تدریس، شناختی اجمالی از وضعیت ، موقعیت و سطح معلومات دانش آموزان بدست آوریم.

39- بیش از اندازه در کار دانش آموزان ، خود را دخالت ندهیم.

40- به کار خویش ایمان داشته باشیم.

41- سعی کنیم شخصیت علمی و اجتماعی خویش را پیش دانش آموزان سبک نکنیم.

42-مقررات خشک و افراطی را زا کلاس دور کنیم.

43- نسبت به فعالیت دانش آموزان بی تفاوت و بی توجه نباشیم.

44- در تدریس از گروه گرائی و خط بازی خودداری کنیم.

45- بر موضوعات درسی ، تسلط و از آن اطلاع کافی داشته باشیم.

46- در افزایش آگاهی ها و محتوای علمی و درسی خود بکوشیم.

47- به سؤالات دانش آموزان با لحن خوب و مناسب پاسخ دهیم.

48- مطالعه پیش از تدریس و آمادگی قبلی جهت تدریس داشته باشیم.

49- برنامه ریزی درسی داشته باشیم.

50- از ابتکار و خلاقیت در تدریس استفاده کنیم.

51- از روشهای تدریس و نحوه ی به کار گیری آنها آگاه باشیم.

52- به کیفیت شروع ، ادامه و پایان درس توجه داشته باشیم.

53- به هنگام تدریس مطالب ، تنوع را فراموش نکنیم.

54- از تجربیات درسی و تدریس دیگران استفاده کنیم.

55- در هر درس مطالب نو وتازه ای بیان کنیم.

56- سعی کنیم دانش آموزان در ارتباط با درس فعالیت عملی داشته باشند.

57- دانش آموزان را نسبت به یادگیری درس تشنه کنیم.

58- در صورتی که احساس خستگی در چهره دانش آموزان مشاهده کردیم، از ادامه تدریس خودداری کنیم.

59- سعی کنیم همواره اشکالات تدریس خود را رفع کنیم.

60- موضوع و عنوان درس را در ابتدای تدریس مشخص و بازگو کنیم.

61- درس را مرحله به مرحله تدریس کرده و از شاخه به شاخه پریدن بپرهیزیم.

62- بیش از اندازه ی معمول به جزوه ، کتاب و یا متن درس نگاه نکنیم.

63- از طرح شبهات و اشکالات بدون جواب بپرهیزیم.

64- جمع بندی درس را در انتها فراموش نکنیم.

65- از داشتن لحنی یکنواخت و تن صدای ثابت بپرهیزیم.

66- در هنگام تدریس ، در یک مکان ثابت توقف نکنیم.

67- دقت کنیم تمرینها یا مسائل ( تکالیف) در حد توان دانش آموزان باشد.

68- در هنگام تدریس از وسائل و امکانات آموزشی موجود حداکثر بهره را ببریم.

69- در هنگام تدریس حتی الامکان از مثال استفاده کنیم.

70- خلاصه ی درس را در انتهای تدریس بازگو و از دانش آموزان نیز بخواهیم.

71- ظاهری آراسته و منظم داشته باشیم و در نظربگیریم که زیبایی ، سادگی است .

72- در کارهایمان نظم داشته باشیم تا الگوئی مناسب برای دانش آموزان باشیم.

73- نتایج ازمونها را بررسی کنیم تا نقاط ضعف و قوت را بیابیم.

74- در هنگام خشم، بر احساسات و عواطف خود غلبه کنیم.

75- در تمام کارهای خود ، قاطعیت و برش داشته باشیم

76- دانش آموزان را در بالا رفتن از نردبان علم و دانش یاری کنیم.

77- در هنگام تدریس سعی کنیم تمام توجه دانش آموزان را به خود جلب کنیم.

78- فرصت انتقاد از خود را به دانش آموزان بدهیم.

79- از اینکه نسبت به پاسخ گوئی به برخی از سؤالات قادر نیستیم ، هراس به خود راه ندهیم و به راحتی اقرار کنیم که پاسخ آن را نمی دانیم.

80- تجارب تازه خود را در اختیار دانش آموزان قرار دهیم و به یاد داشته باشیم که معلم هنرمند کسی است کهبا ایجاد شرایط و موقعیت های مناسب آموزشی ، خود کمتر تدریس می کند ، ولی دانش آموزان بیشتر یاد می گیرند.

تهیه و تنظیم : سرکارخانم فرحنازعمادی

سرگروه محترم دوره ی ابتدایی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم دی ۱۳۸۹ساعت 13:37  توسط یحیی امیری  | 

به نام نامی او

  باسلام وتقدیم احترام

...واین شکوائیّه ای است درخصوص تهجّر ادبیّات

سالیان سال است که درس ادبیات برسرزبان ها وروی کاغذهای کارنامه به عنوان قرائت فارسی بیان ونوشته می گردد،غافل ازاین که مطالب مفصّل آن فراترازمتون شفاهی بوده وهست، امّااین طفل مظلوم گهواره ی تمدّن بی هیچ اعتراضی به حیات ادامه می دهدومادران صبورش به حکم ادب لب به شکایت نمی گشایندونمی پندارندکه این حجب و متانت تیغی است برحنجره ی سلامت طفلی که آهنگ نفسش ، مویقی دل نواز شادی ونشاطمان است.

زبان فارسی ، هم، آوای دل انگیزش آموختنی است وهم زیربنایِ وجودیافتنش ، که می توان هردوراچون زبان بیگانه ی انگلیسی پروراند.

زبانی چون انگلیسی رادردوبخش قرائت وگرامر زبان انگلیسی مشاهده می کنیم، حال آن که زبان خودمان ، رشته ی ارتباط واتصالمان باتمدن شکوهمندپیشینیمان چیزی جزقرائت فارسی نیست وگاه درلفظ عامیانه ی اولیا، آن را فقط « زبان مادری » می شنویم ودیگر هیچ.

زبان کده های بیگانه بی دادمی کندوداد « زبان مادریمان » به گوش نمی رسد. سروهای زبان های بیگانه چنان قدعلم کرده اندکه شمشادهای دست پرورده ی باغ سعدی و حافظ و سهراب و ... محوازنگاهمان گشته اند.

سوگ ادبیاتمان رادرردپای نمرات دانش آموزانی می نشینیم که نه خودونه اولیایشان زیرسقف تحصیلشان ادبیات راپایه وشالوده ای از بنای علم آموزی نمی دانند.

... دادخواست

                     « به تماشای سوگندوبه آغازکلام »

دستگیری ازاین طفل کهن گهواره ی تمدن که پای لالایی ، هنرمندانی مادروارچشم آرامش بسته ورخت تعلّق پوشیده جزبامساعدت شماامکان پذیرنیست.

دل بسوزانیم برکمرنگ شدنش ازصفحه ی تعلّم وتعلیم ، آن جا که خشکی عددومقیاس وزبری غربت و ... رخ نمایاند.

زبان فارسی رادریابیم وپروبالش رابیش تر ازاین نشکنیم. فرهنگ شفاهی آن رااستوارترومسجّل تر سازیم و رنگ وبوی دستورش راچندبرابر، تاسیل الفاظ ودستور بیگانه آن را به ویرانه ی بهت زدگی و وواماندگی رهسپارنسازد.

مابرای فصل کردن آمدیم ، فصل لفظ ازدستور ، تاجلوه ومجالِ رخ نمایی این درس که گلی است دربوستان آموزش وپرورش بیش تر وفراخ ترگردد.

عرصه ی دوگانه ای اگردرادبیات ایجادشود، مهّم تر وارزشمندتررخ می نمایدوحساسیّت فراگیری آن را بیش تر می کند.

          

                                                                                  به امیدتوجّه ولطف شمابه احیای ادبیّات

                                                                                                       سکینه ی فرهادی پور

                                                                                                                          دبیرادبیات

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۹ساعت 10:56  توسط یحیی امیری  | 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

اداره آموزش و پرورش شهرستان مرودشت

شماره :                                             تاریخ:                                         پیوست :

 

باسمه تعالی

«« سال همت مضاعف و کار مضاعف گرامی باد»»

ازاداره آموزش و پرورش شهرستان مرودشت

به : تمامی مدارس راهنمایی / نمایندگی سیدان

موضوع : اعلام وبلاگ و شماره تماس گروه های آموزشی راهنمایی

      باسلام واحترام:

             بدینوسیله آدرس وبلاگ و شماره تلفن سرگروه های آموزشی دوره ی راهنمایی تحصیلی به تفکیک رشته به حضورتان ارسال می گردد. شایسته است بخشنامه را به رویت وامضاء همکاران رسانده تاازاین زمان به بعد باتعامل بیش تر با گروه های آموزشی درجریان آخرین اطلاعات مربوط به رشته ی خودقرارگیرند.

ردیف

نام و نام خانوادگی

همراه 

نام درس

آدرس وبلاگ 

1.                 

عباسعلی اتابکی

09173280003

علوم تجربی

http://atabakia.blogfa.com

2.                

بهروز رنجبر

 زهرافلاح نیا

09171263533

09174063190

زبان انگلیسی

http://gbrm.blogfa.com

http://ZF12Fallahnia.blogfa.com

3.                

مریم صالحی

09171263471

هنـــر

http://Ganjineh89.blogfa.com

4.                

بهرام طهماسبی

 محمدمهدی خانی

09177282724

09171270542

ریاضی

http://bt1730.blogfa.com

                                                                                              خیام

5.                

رشیدنیک منش

09177034912

حرفه وفن

http://nikmaneshr.blogfa.com

6.                

محمدباقررضایی

09171263351

ادبیات فارسی

http://mbr54.blogfa.com

7.                

بهروز قلیچ خانی

 حمیدحیدری

09171274192

09173366454

عربی

دینی و قرآن  

http://bgh50.blogfa.com

http://hamid-h48.blogfa.com

8.                

یحیی امیری

09173008673

علوم اجتماعی

http://amiri2009.blogfa.com                   پارسه پاسارگاد

http://amiri2010.blogfa.com                                   

9.                

گروه های آموزشی

http://gamoozeshim.blogfa.com

رونوشت :

اداره کل آموزش و پرورش فارس ـ  گروه های آموزشی متوسطه

ریاست و معاونین محترم اداره / دوایرداخلی

                                                                                                                              فیروز شیرازی

                                                                                                      رئیس آموزش و پرورش شهرستان مرودشت

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم آذر ۱۳۸۹ساعت 13:17  توسط یحیی امیری  | 

« یک دانش آموز محترم و مودب »

1.              قبل ازورودمعلم به کلاس درجای خودقرارگرفته ایت.

2.              هنگام ورودمعلم به احترام ازجابرمی خیزدوتااواجازه نداده است نمی نشیند.

3.             هنگام تدریس سوال بی ربط به بحث نمی پرسد.

4.             ازعطسه و سرفه باصدای بلندخودداری می کند.دهان خودرابادست می پوشاند.

5.             بدون صداخمیازه می کشد، به طریقی که دیگران متوجه نشوند.

6.              مکرردرکلاس سوال نمی پرسد ویااظهارنظرنمی کند.

7.             آراسته و مرتب سرکلاس حاضرمی شود.

8.             ازنوشتن و نقاشی کردن بردرودیواروصندلی های کلاس خودداری می کند.

9.             نسبت به بهداشت خود و کلاس احساس مسولیت می کند.

10.            ازکارهایی که موجب سروصدا و به هم ریختن نظم کلاس می شود خودداری می کند.

11.           صندلی را روی زمین نمی کشدبلکه آن را بلندکرده و جابه جا می کند.

12.           برای کسب اجازه ازمعلم مربوطه دست خودراتاروبه روی صورتبالامی برد.

13.          درصورت عدم اجازه ی معلم دست خودرابرای مدت طولانی بالانگه نمی دارد.

14.          بدون اجازه صحبت معلم را قطع نمی کند.

15.          ازخوردن آدامس ، تخمه و تنقلات درکلاس خودداری می کند.

16.           اگردرحین صحبت معلم سوالی درذهنش ایجادشدآن را یادداشت کرده و پایان درس می پرسد.

17.          به احترام خویش ، معلم باهمکلاسی هادرگیرنمی شود.

18.          به همکلاسی های خودبی احترامی نمی کندوهمیشه عفت کلام دارد.

19.          موقعیت شناس است و اصطلاحات ویاشوخی های فردی رادرحضورمعلم مطرح نمی کند.

20.           بدون اجازه ی معلم ازجای خویش بلندنمی شود و حرکت نمی کند.

21.           اگردرحضورمعلم اشتباهی کردبلافاصله معذرت می خواهد.

22.          درحضوردانش آموزان بامعلم برخوردقهرآمیزنمی کند و درفرصتی مناسب مشکل خودرابااوحل می کند.

23.          به درخواست معلم درانجام دادن تکالیف عمل می کند.

24.          ازهرحرکت اضافی که ایجادگردوخاک کند پرهیزمی کند.

25.          گوشی همراه خویش را خاموش می کند وخودراباآن مشغول نمی کند.

26.          اگرمجبورباشددرهنگام درس ، کلاس راترک کند. ازقبل معلم راآگاه می سازد و اجازه می گیرد.

27.          ازپوشیدن شال و کلاه درکلاس درس خودداری می کند.

28.          ازهرحرکتی که موجب حواس پرتی دیگران شودخودداری می کند.

29.          مکرردست دربین یا گوش خودنمی کند.

30.           درهنگام صحبت معلم باخودکار ، مدادیادست خودبازی نمی کند و به ایشان توجه می کند.

31.          درحضورمعلم و حین تدریس تکالیف زنگ های بعدی راانجام نمی دهد.

32.          درحین صحبت معلم مکرربادوست خودپچ پچ نمی کند.به ساعت خود نگاه نمی کند ویاساعت راباصدای بلندنمی پرسد.

33.         بافاصله ازدیگران نمی نشیند.دریک ردیف منظم قرارمی گیرد.

34.         اززدن عطریاادکلن هایی که بوی تندداردخودداری می کند.

35.         باپرسیدن سوالات شخصی وقت کلاس را نمی گیرد.

36.          درپایان کلاس زودترازمعلم خارج نمی شودوبه احترام ایشان صبرمی کندتاابتدااوخارج شود وسپس بیرون می رود.

37.         درصورتی که معلم اجازه ی اظهارنظربه وی بدهد، خیلی کوتاه وخلاصه نظرخودرامی گویدووقت کلاس رازیادنمی گیرد.

38.         درهنگامی که یکی از همکلاسی هایش اظهارنظرمی کند سکوت می کندتاصحبتش تمام شود.

39.         درموردمسایل خصوصی و شخصی معلم نمی پرسد.

40.           ازنوشتن ویاکشیدن هرگونه مطلب بی مورد درکتاب های درسی خودداری می کند.

41.          و...

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم آذر ۱۳۸۹ساعت 12:15  توسط یحیی امیری  | 

  یک دانش آموز محترم و مودب

1.            محیط مدرسه راهم چون محیط خانه ی خود، تمیزوزیبانگه می داردونسبت به آن احساس مسولیت می کند.

2.            آبخوری ها و سرویس های بهداشتی راتمیزنگه می دارد.

3.           چیزهای نامربوط مانند وسایل آرایشی وسرگرمی را به محیط آموزشی نمی آورد.

4.           به درختان و فضای سبزمدرسه آسیب نمی زند.

5.           هنگام رفت و آمددرراهروهاسروصداایجادنمی کند.

6.            ازپشت پنجره ، مزاحم کلاس نمی شود.

7.           برای احترام گذاشتن به معلمین و کارکنان مدرسه ، آن ها راازراه دورموردخطاب قرارنمی دهد.

8.           هنگام برقراری ارتباط حریم خودبا کارکنان مدرسه رارعایت می کند.

9.           بردرودیوارمدرسه نمی نویسد.

10.          همیشه بالباس تمیزوآراسته واردمدرسه می شود.

11.         وقت استراحت معلمان مزاحم آ« ها نمی شود.

12.         درصف صبحگاه یا نمازجماعت منظم می ایستد.

13.        همیشه به موقع واردمدرسه می شود تاموردمواخذه قرارنگیرد.

14.        ازکارهاوشوخی های خطرناک پرهیزمی کند.

15.        قبل ازورودبه دفتر یاجمع معلمان ، اجازه می گیرد وسپس محترمانه واردمی شود.

16.         زودترازمدیریا معلم دست خودرابرای دست دادن درازنمی کند.

17.        اکثرتلش خودرابرای موفقیت درامتحان به کارمی گیردوبه امیدکمک گرفتن ازدیگران واردجلسه ی امتحان نمی شود.

18.        درجلسه ی امتحان اگرسوالی داشت بدون سروصدادست خودرابالامی برد.

19.        درموردمسائل و مشکلات خودوبرنامه ریزی بهتر درسی بامشاور یا یک فردباتجربه مشورت می کند.

20.         درمسیررفت و برگشت نیزرفتارهای شایسته دارد.

21.         هیچ گاه معلم خودرابالفظ « تو » صدانمی زندوهمیشه از کلمه ی « شما » استفاده می کند.

22.        و...

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم آذر ۱۳۸۹ساعت 12:13  توسط یحیی امیری  | 

به نام خداوند گیتی فروز

                    خداوندا!ای آموزگار بی همتای هستی که آیین دینداری وشیوه ی رستگاری را به آدمیان آموختی مرا یاری کن تا آن چه را که آموخته ام به دوستداران دانش بیاموزم.

پروردگارا!مارا به راه راست هدایت فرما وگام هایمان رادرمسیر رستگاری،پویا گردان ودرپاسداری از ارزش های دین ، خدمت به مردم وتربیت آینده سازان میهن پیروز گردان.

      ضمن ارج نهادن به عرصه ی مقدّس تعلیم وتربیت واعتقاد قلبی به ارزش های اسلامی به عنوان یک آموزگارمسلمان ایرانی پایبندی خودرا به مواردذیل اعلام می دارم.

1-     عمرخویش را دراه خدا وخشنودی خلق خدا سپری کنم.

2-    با عمل به واجبات دین وترک محرّمات سرمشق والگوی دیگران باشم.

3-   به آن چه می گویم عمل کنم ودرراه رشد وشکوفایی اندیشه ی دانش آموزان تلاش نمایم.

4-     همیشه درفراگیری علم ودانش  وآموختن آن به دانش آموزان بکوشم.

5-    رفتار واعمالم برای دیگران درس اخلاق وزندگی باشد.

6-    بارعایت نظم وانضباط ومقرّرات مدرسه،احترام به قانون رابه دانش آموزان بیاموزم.

7-   دانش آموزان را فرزند خود بدانم ودرجهت موفقیت آنان  بکوشم.

8-   ازدانش وفن آوری زمان درراه تعلیم وتربیت دانش آموزان استفاده نمایم.

9-با ایجاد شوق وانگیزه درکلاس روحیّه ی  خودباوری  رادر دانش آموزان بارور نمایم.

10-با هم اندیشی وهم فکری اولیا زمینه ی رشد وتعالی دانش آموزان رافراهم سازم.

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم آذر ۱۳۸۹ساعت 7:53  توسط یحیی امیری  | 

به نام يگانه ايزد هستي بخش

منشوراخلاقي دانش آموزان                                                                                                                              خدایا !تورا به یگانگی می ستایم و سپاس می گویم و سوکند یادمی کنم که درتمام لحظات زندگی عملی را انجام  دهم که رضایت وخشنودی  تورا دربر داشته باشد..

          خداوندا! برپیامبر برگزیده ات محمّد مصطفی(ص) درود می فرستم و ازتو می خواهم که مرا ازپیروان راستین او و خاندان پاکش، ائمّه ی اطهار(ع)،پویندگان راه  حقّ وحقیقت قراردهی..

           ضمن ارج نهادن واحترام به محیط مقدّس تعلیم وتربیت وتعهّدواعتقاد نسبت به ارزشهای اسلامی حاکم برجامعه ومقرّرات وضع شده برای ایجادنظم وانضباط وپویایی درمحیط مدرسه،به عنوان یک دانش آموز مسلمان ایرانی متعهّدبه ارزشهای ملّی ومذهبی،پایبندی خودرابه موارد ذیل اعلام می دارم

1-همه ی  کارهایم برای خدا ودرجهت رضایت خلق خداباشد.

2-درانجام واجبات دین بکوشم وازمحرّمات دوری کنم.

3-درفراگیری علم ودانش وعمل به آن چه آموخته ام کوشا باشم.

4-درهمه جا وهمیشه احترام به دیگران را فراموش نکنم.

5-همیشه ظاهری پاک وآراسته ومتناسب با یک نوجوان مسلمان ایرانی داشته باشم.

6- درجهت گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی درحدّتوان تلاش بنمایم.

7- همیشه وهمه جابا اخلاق نیکو وپسندیده بادیگران رفتارکنم.

8-  نسبت به پاکیزگی محیط وسالم نگه داشتن اموال احساس مسئولیت داشته باشم.

9-درتمامی مراحل زندگی نظم وانضباط رارعایت کتم وبه قانون احترام بگذارم.

10-ازدروغگویی وعیب جویی کردن از دیگران و گفتن سخنان ناشایست بپرهیزم.

11-   مسئولیّت پذیرباشم وبا داشتن روحیّه ی تعاون وهمکاری ،اموری راکه برعهده می گیرم ،انجام دهم.

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم آذر ۱۳۸۹ساعت 7:51  توسط یحیی امیری  | 

اهداف دوره ابتدایی

مصوب ششصد و چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش

در راستای رسالت و مأموریت آموزش و پرورش و جهت دهی به رشد همه جانبه دانش آموزان بر پایه تعالیم و دستورات دین مبین اسلام، اهداف دوره ابتدايی به شرح زیر تعیین می شود. مدیران ، برنامه ریزان و همه افرادی که در تعلیم و تربیت دانش آموزان نقشی بر عهده دارند، مکلفند در برنامه ریزی امور، سازماندهی فعالیتها و انجام وظایف مربوط به گونه ای اقدام نمایند که تا پایان دوره تحصیلی دستیابی دانش آموزان به اهداف تعیین شده ممکن باشد1. (1-رعايت اصول 12 و 13 قانون اساسي براي اقليت هاي ديني الزامي است)

اعتقادی

1- اصول دین را می داند و به آن معتقد است.

2- خداوند را دوست دارد و او را بهترین یاور و کمک می داند

3- با زندگی انبیاء اولوالعزم به ویژه نبی اکرم (ص) و معصومین تا حدودی آشناست و آنان را دوست دارد.

4- با معنای معاد آشناست و می داند که انسان در کارهایی که انجام می دهد نزد خداوند پاسخگو است.

5- به اولیاء دین، بزرگان و شخصیتهای اسلامی احترام می گذارد.

6- معنای تولی و تبری را می داند.

7- قرآن را از رو می خواند و با ترجمه برخی از سوره ها آشنایی داشته و از حفظ می خواند .

8- ترجمه بعضی از احادیث ساده را می داند.

9- نماز را به درستی می خواند و با احکام ضروری مربوط به نماز و روزه آشنا است.

10- نمازهای واجب را با رغبت می خواند. (برای دختران)

11- افراد محرم و نامحرم را تشخیص می دهد و احکام مربوط را رعایت می کند.

12- با مسائل مربوط به سن تکلیف و تقلید آشنا است و احکام را در حد ضرورت می داند و به آن عمل
می کند (برای دختران)

13- با حلال و حرام آشنا است و احکام مربوط را در حد ضرورت رعایت می کند.

14- معنای امر به معروف و نهی از منکر را می داند

15- به مجاهدین در راه خدا و شهداء احترام می گذارد.

16- زمان ها و مکان های مقدس و مهم را می شناسد

17- به حضور در مسجد علاقه نشان می دهد و آداب آن را می داند .

اخلاقی

1- راستگو و امین است.

2- مؤدب و مهربان است.

3- به عهد خود پای بند است.

4- مظاهر حیا و عفت در او آشکار است.

5- احترام به بزرگترها را وظیفه خود می داند و به نظرات آنها توجه می کند.

6- از والدین اطاعت می کند.

7- شجاع و صبور است.

8- تمیز است و پاکیزگی را دوست دارد.

9- تکالیف شخصی روزانه خود را شخصاً انجام می دهد.

10- برای رسیدن به موفقیت پشتکار دارد و تلاش می کند.

11- پوشش اسلامی را دوست دارد وآن را رعایت می کند.

12- اوقات فراغت خود را با فعالیت ها و بازی های مناسب پر می کند.

13- امیدوار و با نشاط است و از مواجهه با مشکلات نمی هراسد.

14- ظاهری آراسته دارد.

15- خطا و اشتباه دیگران را در مورد خود می بخشد

16- برای رفتارهای خود با دیگران دلیل دارد.

17- در ارتباط با دیگران از کلمات محبت آمیز و دوستانه استفاده می کند.

18- برای انجام کارهای خود دوستانش را به زحمت نمی اندازد.

19- به همکلاسان و همسالان خود در انجام وظایف یادگیری کمک می کند.

20- در برابر رفتارهای ناپسند خود پوزش خواسته و رفتار خود را اصلاح می کند.

21- نظم و انضباط را در خانه، مدرسه و اجتماع رعایت می کند.

علمی و آموزشی

1- نسبت به شناخت پدیده ها کنجکاو است.

2- در فکر کردن ، شنیدن، گفتن و بیان مقصود، خواندن و نوشتن و حساب کردن مهارت کافی دارد.

3- با زبان فارسی آشنایی دارد و می تواند از کتاب و روزنامه استفاه کند.

4- به اهمیت و ارزش اطلاعات و اطلاع رسانی در زندگی آگاه است.

5- ارزش علم را در انجام درست کارها تا حدی می داند.

6- مهارت های اولیه برای زندگی در جامعه را کسب کرده است.

7- با نحوه یادگیری خود تا حدودی آشناست.

8- به مطالعه کتاب علاقه مند است.

فرهنگی ، هنری

1- به زیبایی های طبیعت توجه دارد و هماهنگی آن را دوست دارد.

2- در زمینه های هنری از زیبایی در پدیده های طبیعی الگو می گیرد.

3- از مشاهده آثار هنری لذت می برد.

4- ذوق و خلاقیت هنری خود را در انجام فعالیت ها نشان می دهد.

5- سنت ها، پدیده ها و آثار موزون را دوست دارد.

6- با برخی از آثار معروف هنری آشنا است.

7- به خواندن اشعار و قصه های مناسب علاقه مند است.

8- برخی از آداب فرهنگی و اجتماعی اسلامی – ایرانی را می داند و برای آنها ارزش قائل است.

 

اجتماعی

1- وظایف خود را در مقابل خانواده، دوستان و همسایگان می داند.

2- اعضای خانواده خود را دوست می دارد و در انجام کارها به آنها کمک می کند.

3- به معلمین و اولیای مدرسه احترام می گذارد.

4- به حق خود قانع است و حقوق دیگران را رعایت می کند.

5- برای بدست آوردن حق خود از راه های درست تلاش می کند.

6- همکلاسی های خود را دوست دارد و به آنها کمک می کند.

7- همکاری با دیگران را دوست دارد.

8- در بازی ها و فعالیت های گروهی شرکت می کند.

9- مقررات مدرسه را می داند و به آنها عمل می کند.

10- به رعایت مقررات اجتماعی علاقه نشان میدهد.

11- به انجام وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده او می گذارند، پای بند است.

12- نظرات اصلاحی دیگران را در مورد خود می پذیرد.

13- اشتباهات دیگران را با رعایت احترام به آنها تذکر می دهد.

14- در برابر خدمت دیگران قدرشناس است و از آنها تشکر می کند.

15- آداب سخن گفتن را رعایت می کند.

16- خدمت کردن به میهن و مردم خود را دوست دارد.

زیستی

1- از حواس خود به خوبی محافظت و استفاده می کند.

2- در نشستن و راه رفتن و استفاده از قوای بدنی به درستی عمل می کند.

3- بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت می کند.

4- در حفظ محیط زیست کوشا است.

5- با تمرین ها و بازی های مناسب، قابلیت های جسمی خویش را افزایش می دهد.

6- نکات ایمنی را می داند و رعایت می کند.

7- اهمیت مصونیت در برابر امراض را درک می کند.

8- در حفظ سلامتی خود و دیگران تلاش می کند.

سیاسی

1- نظام جمهوری اسلامی ایران را می شناسد، به پرچم کشور احترام می گذارد و سرود ملی را از حفظ
می خواند.

2- با زندگی بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران آشنا است و از او به بزرگی یاد می کند.

3- اهمیت استقلال و آزادی را در پیشرفت جامعه درک می کند.

4- به حکومت دینی و ولایت فقیه علاقه مند است.

5- مسلمانان را دوست دارد و نسبت به امور آنان بی تفاوت نیست.

6- اقوام مختلف ایرانی را می شناسد و با آنان احساس همبستگی می کند.

7- افراد عدالتخواه و حق طلب را دوست دارد.

8- سران کفار و مشرکین صدر اسلام را می شناسد و با اعمال آنها نسبت به پیامبر و مسلمین آشنا است.

9- سران کفار و مشرکین معاند با اسلام را در زمان حاضر می شناسد.

10- با مفهوم وحدت و امنیت ملی آشنا است.

اقتصادی

1- کار کردن را دوست دارد و به افرادی که کارهای مفید دارند احترام می گذارد.

2- وسایل خود را تمیز و سالم نگه می دارد.

3- تن پروری، بیکاری و راحت طلبی را از عوامل شکست فرد و جامعه می داند.

4- در حفظ اموال عمومی به عنوان ثروت ملی می کوشد و در استفاده از آنها درست عمل می کند.

5- مالکیت خود و دیگران را تمیز می دهد و به مالکیت دیگران احترام می گذارد.

6- مشاغل و حِرَف موجود در محیط زندگی خود را می شناسد.

7- به استفاده از تولیدات داخلی علاقه مند است.

 

اهداف دوره راهنمایی

مصوب ششصد و چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش

در راستای رسالت و مأموریت آموزش و پرورش و جهت دهی به رشد همه جانبه دانش آموزان بر پایه تعالیم و دستورات دین مبین اسلام، اهداف دوره راهنمایی تحصيلي به شرح زیر تعیین می شود. مدیران ، برنامه ریزان و همه افرادی که در تعلیم و تربیت دانش آموزان نقشی بر عهده دارند، مکلفند در برنامه ریزی امور، سازماندهی فعالیتها و انجام وظایف مربوط به گونه ای اقدام نمایند که تا پایان دوره تحصیلی دستیابی دانش آموزان به اهداف تعیین شده ممکن باشد1. (1-رعايت اصول 12 و 13 قانون اساسي براي اقليت هاي ديني الزامي است)

اعتقادی

1- اصول دین را باور دارد و بر مبنای آن عمل می کند.

2- خداوند را به دلیل ربوبیت شایسته اطاعت می داند.

3- با انبیاء و ائمه معصومین (ع) آشنایی دارد و به مطالعه زندگی آنها علاقه نشان می دهد.

4- با ولایت فقیه آشنایی دارد و رابطه آن را با امامت می داند.

5- به رعایت تولی و تبری توجه دارد.

6- با اولیاء دین، بزرگان و شخصیتهای اسلامی آشنایی دارد و به مطالعه زندگی آنها علاقه نشان می دهد.

7- به قیامت و حساب در آن روز باور دارد و خود را در رابطه با اعمالش در نزد خداوند مسئول می داند .

8- نماز را مهمترین راه ارتباط با خدا می داند و به خواندن نمازهای پنجگانه عادت کرده است.

9- قرآن را صحیح قرائت می کند و با برخی از قصص آن آشناست.

10- با تاریخ صدر اسلام آشنا است و به آن علاقه نشان می دهد.

11- فروع دین را می داند.

12- می تواند از رساله علمیه خاص سنین خود استفاده کند.

13- احکام تقلید را می داند و مرجعی برای خود انتخاب کرده است.

14- احکام مربوط به محرم و نامحرم را رعایت می کند

15- به انجام امر به معروف و نهی از منکر علاقه نشان می دهد.

16- معنای جهاد و شهادت را می داند و به حضور در صحنه های دفاع از دین علاقه نشان می دهد.

17- زمان ها و مکان های مقدس و مهم را می شناسد و به وظیفه خود در مقابل آنها عمل می کند.

18- در مسجد با رغبت حضور می یابد و در برنامه های عبادی، فرهنگی و اجتماعی آن شرکت فعالانه دارد.

اخلاقی

1- راستگو، امانت دارد و راز نگهدار است.

2- به ارزشهای اخلاقی علاقه نشان می دهد.

3- به ارزشها و تواناییهای خود آگاه است و سعی در پرورش آنها دارد.

4- دختری عفیف و با حیا و پسری شجاع و غیور است.

5- اطاعت از والدین را وظیفه می داند.

6- برای انجام کارهای خود شخصاً اقدام می کند و خود را از مشورت دیگران بی نیاز نمی داند.

7- موفقیت دیگران را ارج می نهد و خود نیز برای رسیدن به موفقیت تلاش می کند.

8- به دیگران کمک می کند و در رفع ضعفهای آنها می کوشد.

9- از لباسهای مناسب اسلامی ایرانی استفاده می کند.

10- اوقات فراغت خود را با فعالیتهای مناسب پر می کند.

11- وضع ظاهری خود را با توجه به موازین دینی و اجتماعی مرتب می کند.

12- توانایی عفو کردن دیگران در او بوجود آمده است.

13- بادقت در اعمال خود نسبت به دیگران زمینه اشتباه و خطای آنها را در مورد خود از بین می برد.

14- رعایت احترام دیگران را در صحبت با آنها لازم می داند و با جملات احترام آمیز سخن می گوید.

15- کاری از دیگران خواستن را مگر در صورت ناچاری امری ناپسند می داند.

16- به پیشرفت کشور خود و هموطنانش اهمیت می دهد و یکپارچگی ملی را با ارزش می داند.

17- استفاده از تجربه بزرگترها را برای پیشرفت خود و دیگران لازم میداند .

18- قبل از عمل فکر می کند.

19- به انتقاد از خود و دیگران اهمیت می دهد.

20- خوب را از بد تشخیص می دهد و گرایش به خوبی دارد.

21- رفتاری متعادل دارد و سعی می کند بر احساسات خود تسلط یابد.

22- به رعایت نظم و انضباط عادت کرده است.

23- رعایت قانون را برای حفظ حقوق همه لازم می داند.

 

علمی و آموزشی

1- نسبت به پدیده های علمی، محیطی و تجربی حساس است وارتباط آنها را درک می کند.

2- اطلاعات لازم را در حوزه های علوم طبیعی، انسانی و اجتماعی کسب کرده و به نقش علوم و کاربرد آنها در پیشرفت جامعه آگاه است.

3- با زبان و ادب فارسی مأنوس است و در کاربرد مهارتهای زبانی و استفاده از متون ساده ادبی توانایی دارد.

4- مهارت های پایه را در ریاضیات می داند و با نقش و کاربرد آن در زندگی و پیشرفت سایر علوم آشنا است.

5- با زبان عربی برای فهم بهتر قرآن و احادیث و ادعیه و ادبیات فارسی تا حدودی آشنا است.

6- با یک زبان خارجه در حد توانایی مکالمه ساده و روزمره آشنایی دارد.

7- می تواند از رسانه های ارتباطی برای کسب اطلاعات استفاده کند.

8- جامعه خود و مشاغل آن را تا حدی می شناسد و برای زندگی در جامعه مهارت کافی دارد.

9- نسبت به کاربرد علم در بهبود روشهای انجام کار آگاه است.

10- روحیه علمی، قدرت استدلال و تفکر انتقادی و خلاق دارد.

11- نحوه یادگیری خود را می فهمد.

12- شیوه صحیح مطالعه و تحقیق را می داند.

13- به تفکر و مباحثه علاقه مند است و با روش تحقیق آشنایی عملی دارد.

فرهنگی ، هنری

1- با استعدادهای خود آشنا است و سعی در پرورش آنها دارد.

2- ابعاد زیبایی را در مخلوقات الهی توصیف می کند.

3- از مشاهده و بررسی آثار هنری لذت می برد.

4- با استعدادهای هنری خود آشنا است و سعی در پرورش آنها دارد.

5- از تجارب و دستاوردهای فرهنگی دیگران استفاده می کند و از تقلید کورکورانه اجتناب می ورزد.

6- با برخی از هنرهای اسلامی و ایرانی آشنا است.

7- به مطالعه متون ادبی و فرهنگی علاقه مند است.

8- با فرهنگ و آداب و سنن مطلوب جامعه آشنا است و نسبت به آنها احساس تعهد می کند.

9- آثار هنری و فرهنگی را با توجه به تأثیرات آنها در رشد انسان بررسی می کند.

اجتماعی

1- وظایف خود را در مقابل خانواده، دوستان و همسایگان رعایت می کند.

2- نظرات اصلاحی دیگران را در مورد خود جویا می شود و از آنها استفاده می کند.

3- برای گرفتن حق خود و دیگران تلاش می کند.

4- در انجام کارها از دیگران کمک می گیرد و به دیگران نیز کمک می کند.

5- در کارهای گروهی و اجتماعی شرکت می کند و به اهمیت نقش رهبری و وظایف اعضاء واقف است.

6- برای کسب موفقیت تلاش می کند و از موفقیت های دیگران نیز شاد می شود.

7- به اهمیت قانون واقف است و رعایت آن را مفید و ضروری می داند.

8- به وظایف و مسئولیت های خود آگاه و نسبت به انجام آنها پای بند است.

9- به کسانی که مسئولیت خود را انجام نمی دهند با شیوه مناسب تذکر می دهد.

10- موفقیت های جامعه خود را در صحنه های بین المللی ارج می نهد.

11- با معنی ایثار آشنا است و در موقع لزوم از خود گذشتگی نشان می دهد.

12- در برابر خدمت دیگران قدرشناس است و از آنها تشکر می کند.

13- نقش زن و مرد را در خانواده و اجتماع می داند.

14- خدمت کردن به مردم و میهن را وظیفه می داند.

زیستی

1- کاركرد و وظایف اعضای بدن را می شناسد و تناسب آنها را حفظ می کند.

2- با بهداشت فردی و اجتماعی آشنا است و آن را رعایت می کند.

3- در حفظ و احیای محیط زیست کوشش می کند.

4- برای حفظ سلامتی خود ورزش می کند و در رشته ورزشی مورد علاقه خود دارای مهارت نسبی است.

5- با کمک های اولیه آشنایی دارد و می تواند از آنها در مواقع لزوم استفاده کند.

6- برخی از بیماری ها و عوامل بیماری زا را می شناسد و راههای پیشگیری از آنها را می داند.

7- نقش تغذیه را در حفظ سلامت بدن می داند و با تغذیه مناسب سلامتی خود را حفظ می کند.

سیاسی

1- سلسله مراتب حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی را می داند.

2- تفاوت حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه را با سایر حکومت ها می داند.

3- با تاریخ سیاسی ایران معاصر و مبارزات سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی آشنایی دارد.

4- نسبت به سرنوشت مسلمانان جهان حساس است.

5- راه های حفظ استقلال، آزادی و عدم وابستگی را می شناسد.

6- با فعالیت های سیاسی و شیوه مبارزه پیامبران و ائمه معصومین (ع) در دفاع از حق ، آشنا است.

7- دارای روحیه سلحشوری و دفاع از کیان کشور اسلامی است.

8- با انتخابات و نقش آرای عمومی در جامعه آشنا است.

9- در مواجهه با تبلیغات دشمنان میهن اسلامی از خود هوشیاری نشان می دهد.

10- اهمیت وحدت و امنیت ملی را درک می کند.

11- نقش مردم و دین را در حکومت می داند.

اقتصادی

1- ارزش کار را برای بهبود وضعیت فردی و اجتماعی می داند.

2- در حفظ وسایل خود می کوشد و با ترمیم آنها حداکثر استفاده را از آنها می کند.

3- اهمیت آمادگی برای کار بیشتر و پرهیز از راحت طلبی را در پیشرفت اقتصادی جامعه می داند.

4- نسبت به حفظ و توسعه منابع اقتصادی ملی و منطقه ای خود حساس است.

5- مالکیت دیگران را محترم می شمارد و نسبت به رعایت آن حساس است.

6- به نقش مشاغل و حِرَف در زندگی فردی و اجتماعی آگاه است.

7- منابع اقتصادی کشور و محیط زندگی خود را می شناسد و نقش آن را در رفاه عمومی می داند.

8- احکام اقتصادی اسلام را می داند و در حد وظیفه به آنها پایبند است.

9- برای حمایت از تولیدات داخلی استفاده از آنها را بر کالاهای مشابه خارجی ترجیح می دهد.

10- به مشارکت در فعالیتهای اقتصادی علاقه مند است.

اهداف دوره متوسطه

مصوب ششصد و چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش

در راستای رسالت و مأموریت آموزش و پرورش و جهت دهی به رشد همه جانبه دانش آموزان بر پایه تعالیم و دستورات دین مبین اسلام، اهداف دوره متوسطه به شرح زیر تعیین می شود. مدیران ، برنامه ریزان و همه افرادی که در تعلیم و تربیت دانش آموزان نقشی بر عهده دارند، مکلفند در برنامه ریزی امور، سازماندهی فعالیتها و انجام وظایف مربوط به گونه ای اقدام نمایند که تا پایان دوره تحصیلی دستیابی دانش آموزان به اهداف تعیین شده ممکن باشد1. (1-رعايت اصول 12 و 13 قانون اساسي براي اقليت هاي ديني الزامي است)

اعتقادی

1- به اصول اعتقادی و مبانی دینی و احکام اسلامی پای بند است.

2- با سیر تکاملی ادیان آشنا است و از اصول اعتقادی خود با استدلال دفاع می کند.

3- در کارها با اتکال به خداوند و با اعتماد به او عمل می کند.

4- با زندگی انبیاء و ائمه معصومین (ع) آشنا است و رفتار آنان را الگو قرار می دهد.

5- با فلسفه تولی و تبری آشنایی دارد و نسبت به رعایت آن از خود حساسیت نشان می دهد.

6- حاکمیت ولایت فقیه را یک اصل قطعی اسلام می داند و قدرت تبیین و استدلال در مورد آن را دارد.

7- با زندگی اولیاء دین، بزرگان و شخصیتهای اسلامی آشنا است و از تجارب آنها در زندگی خود بهره می جوید.

8- نماز را ستون دین دانسته و آن را اول وقت می خواند.

9- تا آنجا که ممکن است قرآن تلاوت می کند و با مفاهیم و تفاسیر برخی آیات آشنا است.

10- از رساله عملیه استفاده می کند.

11- برای زندگی دنیوی و اخروی خود برنامه ریزی می کند.

12- انجام آگاهانه تکلیف در برابر خداوند را وظیفه می داند.

13-آمر به معروف و ناهی از منکر است.

14- روحیه جهادگری دارد و شهادت را سعادت می داند.

15- به انجام مستحبات رغبت نشان می دهد و از مکروه پرهیز می کند.

16- حضور در مسجد و شرکت در محافل و مراسم مذهبی و اجتماعی را وظیفه دینی می داند.

اخلاقی

1- از عوامل گناه و لغزش دوری می جوید.

2- ارزشها و ضد ارزشها را تشخیص می دهد و به پاسداری از ارزشها پای بند است.

3- از توانایی های خود به درستی استفاده می کند.

4- در رفتار و گفتار خود به رعایت حیا و عفت پای بند است.

5- اطاعت از والدین را وظیفه خود می داند و دیگران را نیز به اطاعت از آنها تشویق می کند.

6- برای انجام کارهای خود برنامه ریزی می کند.

7- انجام کار خیر را در راه خدا عبادت می شمارد.

8- افکار و اعمال ناپسند را در شأن خود نمی داند و از انجام آن خودداری می کند.

9- از لباسهای مناسب اسلامی و ایرانی استفاده می کند.

10- با دور اندیشی آینده بهتری می سازد.

11- موازین دین و اجتماع را در آراستگی ظاهری رعایت می کند و نسبت به ترویج آن اهتمام دارد.

12- دیگران را با تواناییهایشان می شناسد و عیب جویی را یک ضد ارزش می داند.

13-انتقاد پذیری و نقد توأم با حسن نیت را با اهمیت و زمینه پیشرفت می داند.

14- کمک به دیگران را بر کمک خواستن از آنها ترجیح می دهد و در ترویج روحیه اقدام شخصی می کوشد.

15- برای پیشرفت کشور و راحتی هموطنانش تلاش می کند و آسایش و امنیت مردم را نتیجه وحدت و یکپارچگی می داند.

16- رفتار و اعمال خود را بر پایه عقل و فکر ارزشیابی و انتخاب می کند.

17- رفتاری متعادل دارد و به احساسات خود مسلط است.

18-قوانین و مقررات را رعایت می کند و در ترویج آن می کوشد.

علمی و آموزشی

1- پدیده های ساده علمی، تجربی و محیطی و ارتباط آنها را درک می کند.

2- در حوزه های علوم طبیعی، اجتماعی و انسانی اطلاعات کافی دارد و می تواند در زندگی از آنها استفاده کند.

3- کتاب های نوشته شده به زبان فارسی را روان می خواند و به این زبان خوب تکلم می کند.

4- آیین نگارش فارسی را می داند و می تواند به این زبان، نامه، گزارش و مقاله بنویسد.

5- در استفاده از ریاضیات برای حل مسائل خود و جامعه مهارت دارد.

6- زبان عربی را در سطح درک معنی برخی از سور قرآن، احادیث، اذکار ، نماز و دعاهای متداول می داند و از دانش خود در زبان عربی برای فهم بهتر متون ادب فارسی استفاده می کند.

7- با حداقل یک زبان خارجه در حد توانایی ارتباط با دیگران آشنایی دارد.

8- ارزش اطلاعات همه جانبه و صحیح را می داند و در استفاده از ابزارهای جدید ارتباطی مهارت دارد.

9- برای زندگی و کار در جامعه و تحصیل در دوره های بالاتر مهارتهای لازم را دارد.

10- با اعتقاد به تأثیر علم در انجام درست کارها، فن آوری مناسب را به خدمت می گیرد.

11- با توجه به توانایی های خود و نیاز جامعه می تواند انتخاب شغل نماید.

12- جریان یادگیری خود را هدایت می کند.

13-به تفکر و مباحثه علاقه مند است و با روش تحقیق آشنایی عملی دارد.

فرهنگی ، هنری

1- برای فراگیری هنر مورد علاقه خود، تلاش می کند.

2- دستاوردهای فرهنگی هنری جامعه ایرانی را جزیی از هویت ملی خویش می داند.

3- جنبه هایی از هنر مورد علاقه خود را در انجام فعالیتها به کار می بندد و زیباترین لحظه ها و پدیده ها را به کمک هنر ثبت می کند.

4- به شناخت خصوصیات برجسته هنری و فرهنگی ملل علاقه مند است و در نقد آنها از تجارب و دستاوردهای فرهنگی کشور خود و دیگر کشورها استفاده می کند.

5- با مفاخر فرهنگ و هنر آشنا است و از آنها استفاده می کند.

6- به مطالعه تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلام، ایران و جهان علاقه مند است.

7- به زبان ولهجه بومی و محلی خود علاقه مند است.

8- آثار فرهنگی و هنری را ارزیابی و فرهنگ و هنر اصیل را تشخیص می دهد.

9- به نقش مهم زبان فارسی در ایجاد ارتباط و وحدت فکری و فرهنگی ایرانیان واقف و با آثار برجسته ادب فارسی مأنوس است.

اجتماعی

1- برای تقویت ارتباطات عاطفی و اجتماعی اعضای خانواده ، همسایگان و دوستان تلاش می کند.

2- با ارزش صله ارحام آشنا است و خانواده را به انجام آن تشویق می کند.

3- اهمیت تلاش خانواده را می داند و با ویژگی های خانواده متعادل آشنا است.

4- خداوند را منشاء حق و عدالت می داند و در برقراری حق و عدالت تلاش می کند.

5- برای حفظ و توسعه یکپارچگی در اجتماع، تلاش می کند.

6- نسبت به دیگران خیرخواه است و آنان را از انجام کارهای نادرست نهی می کند.

7- مصالح جامعه را بر مصالح فردی ترجیح می دهد و قانون را برتر از تمایلات فردی و گروهی می داند و آن را رعایت می کند.

8- به رعایت حقوق دیگران پای بند است.

9- در فعالیت های اجتماعی آگاهانه و با علاقه مندی شرکت می کند.

10- مسئولیت های افراد را در اجتماع درک می کند و نسبت به آنها از خود رفتار مناسب نشان می دهد.

11- در ارتباط با نظرات و عقاید دیگران با سعه صدر برخورد می کند.

12- با برنامه های توسعه آشنا است و برای تحقق اهداف آن می کوشد.

13-ایثار را ارزش می داند و هر زمان مصالح جامعه اسلامی اقتضا کند از خود گذشتگی نشان می دهد.

14- در راه خدمت به میهن و مردم داوطلب بوده و از خود گذشتگی نشان می دهد.

زیستی

1- کارکرد و وظایف اعضای بدن را می شناسد و با انجام فعالیتهای ورزشی، سلامت و تناسب آنها را حفظ می کند.

2- با بهداشت فردی و اجتماعی و روانی و تأثیر آنها بر سلامت جامعه آشنا است و اصول آن را رعایت می کند.

3- در حفظ و احیای محیط زیست فعالانه مشارکت می کند.

4- برای ارتقاء سطح خود در رشته ورزشی مورد علاقه تلاش می کند.

5- با کمک های اولیه آشنایی دارد و در مواقع بروز حوادث می تواند به یاری آسیب دیدگان بشتابد.

6- علائم برخی از بیماری ها و راههای پیشگیری و درمان آنها را می داند.

سیاسی

1- مبانی حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی ایران را می داند و به آن اعتقاد دارد.

2- نظامهای حکومتی جهان را می شناسد و آن را نقد می کند.

3- آثار مثبت حکومت دینی و ولایت فقیه را در سعادت دنیا و آخرت می فهمد.

4- با جغرافیای سیاسی ایران و کشورهای اسلامی آشنا است و تفاوتهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آنها را
می داند.

5- برای حفظ استقلال ، آزادی و عدم وابستگی از خود گذشته و ثابت قدم است.

6- با قانون اساسی و اصول آن آشنا است.

7- روحیه سلحشوری دارد و برای حفظ کیان اسلام و ایران از خود گذشتگی نشان می دهد.

8- با شیوه های استعمار نوین آشنا است و راه های مقابله با آن را می داند.

9- شیوه های تبلیغی دشمنان را می شناسد و در مقابل آنها عکس العمل مناسب نشان می دهد.

10- حفظ وحدت و یکپارچگی جامعه را لازم امنیت ملی می داند و برای تحقق آن تلاش می کند.

11- برای ایجاد زمینه های وحدت مسلمین و رهایی مستضعفین احساس مسئولیت می کند.

12- به انجام فعالیتهای سیاسی به عنوان تکلیف دینی و ملی پای بند است و مسایل سیاسی را تحلیل می کند.

13-با معنای انتظار آشنا است و وظایف مسلمین را در زمان غیبت از لحاظ مبارزات سیاسی می داند.

اقتصادی

1- کار را عبادت می شمارد و از تن پروری و راحت طلبی دوری می جوید.

2- از وسایل خود به خوبی نگهداری می کند و از تجمل گرایی و مصرف زدگی دوری می جوید.

3- با عشق و علاقه، پیگیر و سخت کوش وظایف شغلی خود را به خوبی و درست انجام می دهد.

4- با منابع اقتصادی کشور، منطقه و جهان آشنایی دارد و برای توسعه آنها تلاش می کند.

5- حقوق مالکیت فردی و اجتماعی را می داند و رعایت می کند.

6- مشاغل مولد و مشروع جامعه خود را می شناسد و برای دستیابی به آنها تلاش می کند.

7- برای ارتقاء سطح اقتصادی خانواده تلاش می کند.

8- احکام اقتصادی اسلام را می داند و در حد وظیفه به آنها پایبند است.

9- راههای کسب و استمرار استقلال اقتصادی کشور را می داند.

10- منابع مادی و ثروتهای ملی را از آن خداوند و متعلق به همه نسل ها می داند.

11- در فعالیتهای اقتصادی از علم اقتصاد استفاده می کند.

12- برای تقویت استقلال اقتصادی کشور، استفاده از تولیدات داخلی را در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی افتخار می داند و در ترویج آن می کوشد.

13-مشارکت در فعالیت های اقتصادی را وظیفه الهی ، انسانی و ملی می داند.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم آذر ۱۳۸۹ساعت 13:10  توسط یحیی امیری  | 


خردمندکسی است که گفتارش را کردارش تصدیق می کند. امام علی ( ع )

 ریاست آموزش و پرورش شهرستان مرودشت ـ  گروه های آموزشی ـ راهنمایی

درس :                                         نام و نام خانوادگی سرگروه آموزشی :

نام آموزشگاه :                                                  دخترانه        پسرانه              نوبت اول             نوبت دوم

تاریخ بازدید: روز                                    /        /      13     ساعت بازدید:                 کلاس موردبازدید: اول    دوم  سوم        

  تعداد دانش آموزان کلاس :                  نفر 

 

نام و نام خانوادگی دبیر:                                        مدرک ورشته ی تحصیلی :                            وضعیت استخدام : رسمی  غیررسمی  

سنوات خدمت ------ سال       سابقه ی تدریس دراین درس : -------- سال  

 

بررسی رعایت مقررات آموزشی:

1.            حضوربه موقع وعدم غیبت غیرموجه:                                     منظم                     نامنظم    

2.            ثبت حضور وغیاب دانش آموزان دردفترکلاسی                       انجام شده است      انجام نشده است     

3.           ثبت نمره ها دردفترکلاسی دانش آموزان                                 درج شده است            درج نشده است         

 

بررسی موادآموزشی :

5.           دارای طرح تدریس   روزانه              سالانه    می باشد.

6.            روش تدریس :      فعال ومشارکتی           سنتی                تلفیقی   

7.           باتوجه به بودجه بندی کتاب وساعت تدریس ، میزان تدریس کتاب تاتاریخ بازدید:

کاملامتناسب                                نسبتامتناسب                    نامتناسب

8.           آزمون های به عمل آمده توسط دبیرمحترم به شکل ارزشیابی :

آغازین ( تشخیصی )     همگام باتدریس                       تراکمی ( پایانی )     می باشد. 

9.           نوع آزمون ها :  1. شفاهی     2. کتبی   : الف ) چندگزینه ای  ب ) تشریحی     ج ) تلفیقی   

10.          تعدادآزمون های  کتبی به عمل آمده ازدانش آموزان تازمان بازدید:---------------

11.         دبیرمحترم برموضوع تدریس :    مسلط می باشد                  نسبتاً مسلط است               تسلط کافی ندارد 

12.         میزان توجّه به نکات آموزشی درس:     بسیار خوب   خوب     متوسط    ضعیف          بسیارضعیف    

13.        تشویق دانش آموزان توسط دبیر:         بسیار خوب   خوب     متوسط    ضعیف          بسیارضعیف    

14.        توجّه به ارائه ی تکالیف وارزشیابی تکوینی ازکل دانش آموزان : بسیار خوب   خوب     متوسط    ضعیف          

15.        میزان استفاده ازکتاب ومطالب خارج از کتاب توسط ایشان :      زیاد          متوسط                  کم            

16.         میزان استفاده ازوسایل کمک آموزشی درصورت موجود بودن:   زیاد          متوسط                 کم          

17.        تعامل ، همکاری ومشارکت دبیرمحترم باگروه های آموزشی:

بسیار خوب                خوب                  متوسط                  ضعیف   

18.        همکاری ایشان به چه صورت بوده است؟

ارسال :  مقاله      نقدو بررسی کتاب    نمونه سوالات وکلید آن       پیشنهادها جهت بهبود کیفیت آموزش   

اجرای روش تدریس جدیدبراساس خلاقیت   شرکت فعال درجلسات گروه آموزشی و ضمن خدمت   کلیپ و نرم افزارهای مربوط به درس

 

بررسی وضعیت دانش آموزان :

19.        سطح علمی :                                                       بسیارخوب     خوب    متوسط    ضعیف      بسیار ضعیف   

20.         پاسخگویی به سوالات :                             بسیارخوب     خوب    متوسط    ضعیف      بسیار ضعیف   

21.         مشارکت و علاقه به درس :                        بسیارخوب     خوب    متوسط    ضعیف      بسیار ضعیف 

 

پیشنهادهاوراهکارها :

همکاری مدیرآموزشگاه باگروه های آموزشی :   بسیارخوب     خوب       متوسط      ضعیف      

دانش آموزان : -----------------------------------------------------------------------------------

دبیرمربوطه : ------------------------------------------------------------------------------------

سرگروه آموزشی : -------------------------------------------------------------------------------- 

نام ونام خانوادگی وامضاء بازدیدکننده                                                                            مهروامضاء مدیرآموزشگاه

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آذر ۱۳۸۹ساعت 11:53  توسط یحیی امیری  | 

ریاست آموزش و پرورش شهرستان مرودشت ـ  گروه های آموزشی فنی و حرفه ای ـ کارودانش

نام هنرستان :                                                    دخترانه        پسرانه    

نوبت اول             نوبت دوم                       تاریخ بازدید: روز                           /       /1389    ساعت بازدید:

 

نام و نام خانوادگی هنرآموز / استادکار:                                      مدرک ورشته ی تحصیلی :                  

وضعیت استخدام : رسمی  غیررسمی  سنوات خدمت ---- سال

دروس موردتدریس وسابقه درهررشته: ---------------------------------------------------   

مرتبط بودن یانبودن رشته : مرتبط است    مرتبط نیست          

 

مهارت / رشته ی موردبازدید

مهارت/ رشته:                                        پایه :                        تعدادکلاس :                  تعداددانش آموز:

 

تجزیه و تحلیل فضای کارگاهی ( ازنظر استانداردبودن ، مساحت ، رنگ ، نور و ... )

نـــوع

 کارگاه /آزمایشگاه

 

 

فضای فیزیکی کارگاه

انبار

کمد

کلاس تئوری

سرویس بهداشتی

مساحت

نور

رنگ

تهویه

 

مناسب

نامناسب

مطلوب

نامطلوب

دارد

ندارد

دارد

ندارد

دارد

ندارد

دارد

ندارد

دارد

ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چگونگی تصحیح اوراق           بسیار خوب               خوب                  متوسط                    ضعیف   

 تجزیه و تحلیل تجهیزات کارگاهی کارگاهی و آزمایشگاهی ( درصورت کمبود باذکرنام وتعدادتجهیزات )  

مواردبرجسته وقابل تقدیر

مواردی که لازم است تلاش بیش تری انجام گیرد

پیشنهادها و راهکارهایی که درجهت بهبود کیفیت آموزشی توسط سرگروه آرائه گردیده است.

 

نام ونام خانوادگی وامضاء بازدیدکننده                                                                                            مهروامضاء مدیرهنرستان

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آذر ۱۳۸۹ساعت 11:47  توسط یحیی امیری  | 

 


خردمندکسی است که گفتارش را کردارش تصدیق می کند. امام علی ( ع )

 

ریاست آموزش و پرورش شهرستان مرودشت ـ  گروه های آموزشی ـ ابتدایی

درس :                                                           نام و نام خانوادگی سرگروه آموزشی :

 

نام آموزشگاه :                                                  دخترانه        پسرانه              نوبت اول             نوبت دوم

تاریخ بازدید: روز                                 /       /1389    ساعت بازدید:                             

کلاس موردبازدید: اول    دوم  سوم  چهارم   پنجم            تعداد دانش آموزان کلاس :                  نفر 

 

نام و نام خانوادگی آموزگار:                        مدرک ورشته ی تحصیلی :             وضعیت استخدام : رسمی  غیررسمی  

سنوات خدمت ------ سال       سابقه ی تدریس دراین پایه : -------- سال  

 

بررسی رعایت مقررات آموزشی:

1.            حضوربه موقع وعدم غیبت غیرموجه:                                     منظم                     نامنظم    

2.            ثبت حضور وغیاب دانش آموزان دردفترکلاسی                       انجام شده است      انجام نشده است     

3.           ثبت نمره ها وعملکرددانش آموزان دردفترکلاسی                    درج شده است            درج نشده است         

 

بررسی موادآموزشی :

5.           دارای طرح تدریس   روزانه              سالانه    می باشد.

6.            روش تدریس :      فعال ومشارکتی           سنتی                تلفیقی   

7.           باتوجه به بودجه بندی کتاب وساعت تدریس ، میزان تدریس کتاب تاتاریخ بازدید:

کاملامتناسب                                نسبتامتناسب                    نامتناسب

8.           آزمون های به عمل آمده توسط آموزگارمحترم به شکل ارزشیابی :

آغازین ( تشخیصی )     همگام باتدریس                       تراکمی ( پایانی )     می باشد. 

9.           نوع آزمون ها :  1. شفاهی     2. کتبی   : الف ) چندگزینه ای  ب ) تشریحی     ج ) تلفیقی   

10.          تعدادآزمون های  کتبی به عمل آمده ازدانش آموزان تازمان بازدید:---------------

11.         آموزگارمحترم برموضوع تدریس :    مسلط می باشد                  نسبتاً مسلط است             تسلط کافی ندارد 

12.         میزان توجّه به نکات آموزشی درس:     بسیارخوب   خوب    متوسط  ضعیف    بسیارضعیف    

13.        تشویق دانش آموزان توسط آموزگار:    بسیارخوب   خوب    متوسط  ضعیف    بسیارضعیف    

14.        توجّه به ارائه ی تکالیف وارزشیابی تکوینی ازکل دانش آموزان : بسیارخوب   خوب    متوسط  ضعیف    

15.        میزان استفاده ازکتاب ومطالب خارج از کتاب توسط ایشان :      زیاد          متوسط                 کم            

16.         میزان استفاده ازوسایل کمک آموزشی درصورت موجود بودن:  زیاد          متوسط                 کم             

17.        تعامل ، همکاری ومشارکت آموزگارمحترم باگروه های آموزشی:       دارد              ندارد

همکاری ایشان به چه صورت بوده است؟

ارسال :  مقاله      نقدو بررسی کتاب    نمونه سوالات وکلید آن       پیشنهادها جهت بهبود کیفیت آموزش   

اجرای روش تدریس جدیدبراساس خلاقیت   شرکت فعال درجلسات گروه آموزشی و ضمن خدمت   کلیپ و نرم افزارهای مربوط به درس

 

بررسی وضعیت دانش آموزان :

18.        سطح علمی :                                                       بسیارخوب     خوب    متوسط    ضعیف      بسیار ضعیف   

19.        پاسخگویی به سوالات :                             بسیارخوب     خوب    متوسط    ضعیف      بسیار ضعیف   

20.         مشارکت و علاقه به درس :                        بسیارخوب     خوب    متوسط    ضعیف      بسیار ضعیف 

 

پیشنهادهاوراهکارها :

آموزگارمربوطه : ---------------------------------------------------------------------------------

سرگروه آموزشی : -------------------------------------------------------------------------------- 

نام ونام خانوادگی وامضاء بازدیدکننده                                                                            مهروامضاء مدیرآموزشگاه

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آذر ۱۳۸۹ساعت 11:44  توسط یحیی امیری  | 

به نام خدا

« باروری دانش به اندیشیدن و فهمیدن است. » حضرت علی ( ع )

 نگاهی برروش های فعّال یاددهی ـ یادگیری

هنرتدریس یکی از مهارت های مهمّ حرفه ای معلّمان است که لازمه ی آن شناخت فراگیران وشناخت روش های یاددهی یادگیری کارآمداست.

مقدمه :

روش تدریس ازجمله مولّفه های اصلی برنامه درسی وازمراحل مهم طراحی آموزشی محسوب می شود.تدریس خوب ، به معنای کمک به خودیادگیری دانش آموزان است. به بیان دیگر روش های تدریس ، ابزارهای مفیدی برای ایجاد یادگیری بامعناهستند.

هراندازه معلّمان با روش های متفاوتی آشناباشند، ابزارهای متعددی رادراختیارخواهندداشت که بتوانند توسط این ابزارهامحتواومواددلخواه رادراختیار دانش آموزان قراردهند.

معلمان درتصمیم گیری برای استفاده ازروش های تدریس وانتخاب مناسب ترین آن ها ، باید به عواملی ، هم چون : انتظارات خودونظام آموزشی ازیادگیرندگان امکانات فضا- زمان تعدادیادگیرندگان و ... توجه کنند.

علاوه براین ، اگرچه هریک ازروش ها ، رویکردخاص خودراداردولی می توان از عناصر ومولفه های آن ها ، به صورت ترکیبی استفاده کردکه این امر مستلزم خلاقیت ، تجربه ومهارت حرفه ای معلمان گرامی است.

انواع روش های فعال یاددهی و یادگیری درامر تدریس

1.               دریافت مفهوم

ü             الگوی دریافت مفهوم ، سبب رشد شیوه های موثر تفکّردردانش آموزان می گردد.

ü             ازالگوی دریافت مفهوم می توان به عنوان روشی برای ارزشیابی استفاده کرد.

ü             الگوی دریافت مفهوم، سبب تقویت مهارت فرضیه سازی دردانش آموزان می شود.

ü             الگوی دریافت مفهوم ، فرصت تحلیل جریان فکررابرای دانش آموزان فراهم می آورد.

ü             درالگوی دریافت مفهوم تلاش می شودباکنترل فرآیند تفکّر، میزان توجّه دانش آموزان راافزایش داد.

مراحل تدریس از طریق الگوی دریافت مفهوم

1)         عرضه ی نمونه ها : توسط معلم تعدادی نمونه های مثبت و منفی برای مفهومی که می خواهد آموزش دهدتهیه می کند. این نمونه ها می توانند به صورت نوشتاری ( یک کلمه ، یک عبارت ، یک جمله یا ... ) باشند یا به صورت تصویری طراحی شوند. نمونه هارادراختیار دانش آموزان قراردهندتابایکدیگر مقایسه کنند

2)         دست یابی به مفهوم : توسط معلم نمونه های مثبت و منفی جدیدی دراختیار دانش آموزان قرارمی دهدتا « بلی » یا « خیر » بودن آن ها را مشخص کند. فرضیه های درست دانش آموزان را تأییدمی کند.

دانش آموزان بلی یا خیر بودن نمونه ها را مشخص می کند. فرضیه ها یا تعاریف خودراارائه می دهد. نمونه های جدیدی بیان می کند.

3)         بررسی فرآیند تفکر : معلم ازدانش آموزان می خواهد جریان تفکر خودرابرای دست یابی به مفهوم بیان کنند. بحث گروهی آن ها راهدایت می کند.

دانش آموزان جریان تفکر خودرابیان می کنند. درباره ی شکل گیری فرضیه هادرذهن خود بحث می کنند. راه رسیدن به مفهوم اصلی را بیان می کنند.

 

آموزش ویادگیری موثرو کارآمد درمحیطی حاصل می شودکه نوعی مشارکت فعّال بین معلّم و دانش آموزان ایجادشده باشد. 

2.              بارش فکری

·              درجریان بارش فکری هرگونه انتقاد یااعتراض ، روند فعّالیّت راکندمی کند.

·              روش بارش فکری به ایجادعقاید واندیشه های خلّاق وآفریننده منجرمی شود.

·              آموزش ازطریق بارش فکری توانایی حل مسئله رادرافرادافزایش می دهد.

·              ازطریق بارش ایده ها وراه حل های گوناگون وجدیدی به دست می اید.

·              بارش فکری به معنی بهره گیری ازفکر برای حمله بردن به یک مسئله یاپرداختن به یک موضوع است.

تغییرات آموزشی به نگاه وعملکردمعلّمان بستگی دارد، گرچه آسان به نظرمی رسد، دشواراست. فولان

3.             پیش سازمان دهنده

o              عادت به تفکّردقیق وعلاقه مندی به کاوشگری ازاثرات مهّم این الگومی باشد.

o              هدف اساسی استفاده ازالگوی پیش سازمان دهنده دست یابی به یادگیری معناداراست.

o              پیش سازمان دهنده یک مفهوم کلیدی است که پایه ی یادگیری مطالب بعدی را تشکیل می دهد.

o              دراین الگو عامل مهمّی که بریادگیری بیش ترین تءثیرراداردآموخته های قبلی یادگیرنده است.

o              پیش سازمان دهنده باید یک چاچوب ذهنی برای یادگیرنده فراهم آورد تااطّلاعات بعدی درآن استقراریابد.

شرط خرد حفظ تجربه ها وبه کاربستن آن ها است. امام علی ( ع )

4.             تدریس اعضای تیم

¶            تدریس مبتنی برهمیاری ، همیاری دریادگیری است.

¶            دراین الگو به جای این که معلم تدریس کند ، فراگیران نقش معلّم را ایفامی کنند.

¶            این نوع یادگیری مسئولیت رابردوش دانش آ»وزان قرارمی دهدوآنان رادرفرآیند یادگیری درگیرمی نماید.

¶            یادگیری یک فرآیند اجتماعی است وفعالیّت های یادگیری برای رسیدن به مرحله ی تولیداندیشه واطّلاعات ، حیاتی است.

¶            دراین روش دانش آموزان بایکدیگر به تعامل وتشریک مساعی پرداخته ، پیشرفت تحصیلی ومسئولیت یادگیری یکدیگر رابرعهده می گیرند.

هدف اصلی تعلیم و تربیت ، پرورش نیروی تفکّردرانسان است. سقراط

5.             حل مسئله

v            بالاترین سطح یادگیری ، حل مسئله است وآفرینندگی نوع ویژ های ازحل مسئله است.

v            حلّ مسئله یعنی یافتن راه غلبه برمشکل ودستیابی به هدفی که به طور سریع وآسان دست یافتنی نیست.

v            روش حلّ مسئله ، باایجادتفکّرخلّاق ، مهارت های کسب اطّلاعات وتجزیه و تحلیل آن هاراافزایش می دهد.

v            اساس تفکّرخوب ، توانایی حلمسائل وتوانایی یادگیری درموقعیت های دارای مسئله است.

v            یادگیری به روش حلّ مسئله ، دانش آموزان رابه جمع آوری اطّلاعات وانتخاب راه حل های موجودرهنمون می سازد.

6.              فناوری اطّلاعات وارتباطات (  ICT)

ý            ICT سطح تجربیات ودرک برنامه ی آموزشی راارتقاء می دهد.

ý            مهم ترین عنصردرموفق بودن یانبودن کاربرد فناوری درکلاس درس معلّم است.

ý            ICT می تواند سبب تقویت توانایی حلّ مسئله دردانش آموزان وکارباداده ها وتفسیرآن ها شود.

ý            هنگام استفاده از ICT ، معلّم نقش مربی وراهنمای فرآیند کسب اطّلاعات ، سنجش وآرایش آن ها رادارد.

ý            ICT باعث تقویت یادگیری شناختی ، پیشرفت درحلّ مسئله ومهارت های فکری درسطحی بالاترشده است.

7.             ساختن گرایی ( 5E )

à         هدف اصلی ، دست یابی به روحیه ی کارجمعی ، جست وجو، کوش وکشف است.

à         بااستفاده ازتعامل وهم فکری دانش آموزان ، می توان اموردرسی راسازماندهی کرد.

à         معلّم دانش آموزان رادرجهت ایده سازی ، ازمون ایده ها ومفهوم سازی هدایت می کند.

à         معلّم باآگاهی ازچشم اندازهای دانش آموزان ، محیط رابرای اخذتجربه آماده می سازد.

à         ارزشیابی ازآموخته های دانش آموزان براساس خودارزیابی ودگرارزیابی صورت می گیرد.

8.             تفکّراستقرایی

D            الگوی تفکّراستقرایی ، بهبودظرفیت تفکّراست.

D            آموزش به شیوه ی استقرایی برای دانش آموزان ارزشمنداست، زیراخودسازنده وتولیدکننده ی دانش هستند.

D            درجریان بهبود ظرفیت تفکّر ، دانش آموزان به کسب وپرورش اطّلاعات بسیاری دردرون ذهن خودوادارمی شوند.

D            جریان استقرایی ، شاگردان رابه بررسی قلمرویی که جمع یادگیرندگان می کوشندتادرآن مسلط شوند، واردمی سازد.

D            یادگیری زمانی اتفاق می افتدکه فراگیران بتواننددرخصوص موضوع موردنظراظهارعقیده کنندوبه تفسیر و تحلیل آن بپردازند.

9.             کاوشگری

#           کاوشگری می تواندبرای دانش آموزان درسطوح مختلف وباتوانایی های گوناگون استفاده گردد.

#           دریادگیری ازطریق کاوشگری مهم نیست که دانش آموزان چه می آموزندبلکه مهم این است که چگونه می آموزند.

#           الگوی کاوشگری فرصت تعامل خلّاق بین یادگیرندومحیط راازطریق ایجادیک موقعیت مشکل آفرین و ابهام دارفراهم می کند.

#           این الگو ازطریق ایجاد یک موقعیّت اسرارآمیز ، ابهام داردوغیرمعمول وبه منظور برهم زدن تعادل ذهنی دانش آموزان ارائه می گردد.

#           دراین روش ، محتوا دراختیار دانش آموزان قرارنمی گیردبلکه آنان ازطریق فرآیند کار ، آن چه راکه درمحتوانهفته است، درمی یابند.

 

گروه های آموزشی شهرستان مرودشت

سال تحصیلی 90-1389

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام آبان ۱۳۸۹ساعت 13:14  توسط یحیی امیری  | 

باخودپیمان ببندید...

1.            آن قدربرای رشدوتعالی خود زمان صرف کنید تادیگر زمانی برای انتقاد کردن ازدیگران نداشته باشید.

2.            همواره توانایی دوستانتان رابه آن ها یادآورشویدتاحسِ خوبِ مفیدبودن رابرای آن ها به به وجودآورید.

3.           اشتباهات گذشته را فراموش کنیدوبه سوی یافته های بزرگ تر درآینده حرکت کنید.

4.           آن قدرقوی شویدکه هیچ چیز آرامش ذهنیتان را به هم نریزد.

5.           درگفتگوها ، کلامی ازسلامتی ، شادی و ثروت رابه زبان آورید.

6.            نیمه ی روشن هرچیزرابنگرید.آن گاه تاریکی کناررفته ورویاهایتان تحقق می یابد.

7.           مشتاق موفقیت دیگران باشید، آن چنان که گویی موفقیت ازآن شماست.

8.           به بهترین فکرکنید، برای بهترین کارکنیدوفقط بهترین را بخواهید.

9.           باتمام موجودات زنده جهان بالبخند و محبت نگاه کنید.

10.          برای ناراحتی صبور ، برای ترس قوی ودربرابرخشم متین باشید.

11.         بهترین باشید و به دنیا بگویید که بهترین هستید.

 

تازمانی که اعمالت بهترین بودنِ توراحفظ می کندتمام کائنات گویی دردستان توست.

 

گروه های آموزشی شهرستان مرودشت

سال تحصیلی 90-1389

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام آبان ۱۳۸۹ساعت 13:6  توسط یحیی امیری  | 

نکته های کلیدی درمدیریت :

1.      درانجام کارها روی شیوه ای خاص تأکیدنکنید. شایدکسی بتواندازمسیرکوتاه تروبهتری شمارابه مقصدبرساند.

2.      توجه داشته باشید دانش وتجربه ، هیچ کدام به تنهایی راهگشانیستند، باآمیختن این دو می توان  راه کارهای حیاتی واستثنایی خلق کرد.

3.      ازهرفرصتی برای استخدام وبه کارگیری افرادبرجسته استفاده کنید.

4.      رعایت استانداردهای محیط کار درکارایی کارمندان موثراست.

5.      بافرق گذاشتن بیهوده میان افراد، انگیزه کاری آن ها راازبین نبرید.

6.      ازمشورت و نظرخواهی بانیروی جوان ابایی نداشته باشید.

7.      بارفتارهای ضدونقیض ، اعتمادزیردستان راازخودسلب نکنید.

8.      دربه وجودآوردن فضای رقابتی سالم ، کوشاباشید.

9.      برای ارتقای سطح دانش وافزایش بهره وری کارکنان خود، کلاس های آموزشی ترتیب دهیدوازلوازم کمک آموزشی بهره گیرید.

10.  دقت کنید که توبیخ کارمندخطاکار، بایدمتناسب بااشتباهاتش تعیین شود.

11.   مطمئن شوید کسانی راکه برای اداره ی سازمان خوددرنظرگرفته ایدعلاوه برکاردانی ورعایت اصول درست، مورداعتماد، زرنگ و خوش سلیقه نیزباشد.

12.  درصورت لزوم باقاطعیت نه بگویید.

13.  سعی کنیدبااصول ساده واولیه ی روان شناسی آشناشوید.

14.  طوری رفتارکنیدکه دیگران شمارابه عنوان الگوانتخاب کنند و آینده کاری دلخواه خودرادرقالب شخصیت شما مجسم کنند.

15.  هرگزدرحضورکارکنان بادیگر معاشرین خود، پشت سرافرادبدگویی نکنید.

16.  رعایت سلسله مراتب کاری را به مسئولین وسرپرستان گوشزدکنید.

17.  برای آزمودن کارکنان خود باآزمایش های فاقدارزش و بی اساس ، شخصیت آنان رازیرسوال نبرید.

18.  باشروع به موقع جلسات، وقت شناسی را به صورت عملی به حاضرین بیاموزید.

19.  برای گیراترشدن سخنان خود، همیشه چندعبارت کلیدی ازبزرگان وافرادبرجسته درذهن داشته باشید ودرموقع لزوم آن هارابه کارببرید.

20.  درانجام کارهابه سه نکته بیش ازهمه توجّه کنید. اعتمادبه نفس ،  اعتمادبه نفس ،  اعتمادبه نفس.

21.  انتقادپذیرباشیدوآن ها را تبدیل به فرصت هایی برای موفقیت درکارها کنید.

22.  بابی توجهی ، تلاش وزحمات زیردستان رابی ارزش نکنید.

23.  باوسواس بیهوده درانتخاب، زمان راازدست ندهیدوبه خاطر داشته باشیدزمان برای شمامتوقف نمی شود.

24.  برای حل مشکلات احتمالی ، دوراندیش باشیدومطمئن باشیدبادرنظرداشتن چندراهکار تخصصی، هرگزدرموارداضطراری غفلگیرنخواهیدشد.

25.  نقش تبلیغات رادرکار خود نادیده نگیرید.

26.   خواسته های خودراواضح و روشن بیان کنیدواطمینان حاصل کنیدکه کارکنان شما به خوبی ازجزئیات وظیفه ای که برعهده ی آنان است ، آگاه هستند.

27.  ازهرکس ، مطابق دانش و تجربه اش توقع داشته باشیدتابهترین نتیجه رابه دست آورید.

28.  وظایف کارکنان را متناسب باتوانایی های فیزیکی وحرفه ای آنان تعیین کنید.

29.  اگرازموضوعی علمی اطلاعی ندارید، بدون هیچ تردیدی سوال کنید.

30.  درمواردبحرانی، خونسردی خودراحفظ کنیدوچنداستراتژی بحران زدایی مناسب بافعالیت خودپیش بینی وطراحی کنید.

31.  ازرفتارهایی که شمارا عصبی نشان می دهد، پرهیزکنید.

32.  انتقام جونباشیدو گذشت را سرلوحه ی کارخودقراردهید.

33.  زمان پیاده سازی تصمیم گیری ها ، به اندازه ی گرفتن تصمیمات مهم است.

34.  درموردچیزی که نمی دانید، به کسی اطلاعات اشتباه ندهیدو ازگفتن کلمه ی نمی دانم هراسی نداشته باشید.

35.  با دادن مسئولیت به کارکنان مستعدوخلاق ، زمینه ی رشدوخلاقیت آنان را فراهم کنید.

36.  بدون تفکرودرنگ پاسخ ندهید.

37.  نحوه ی چیدمان و میزکارکنان خودراطوری انتخاب کنید که افرادفراموش نکنند که درمحل کارشان هستند.

38.  حرفه ای ترین و بهترین حسابدار ومشاور را انتخاب کنید.

39.  به مشکلات مادی و روحی افرادتوجه کنیدو درحدتوان باآن ها همکاری کنید.

40.  همیشه به خاطرداشته باشید، تواضع ومتانت برشکوه شمامی افزاید.

41.  اگرقاطعیت همراه با مهربانی و عطوفت باشد، تأثیرشگرفی براطرافیان خواهد داشت وفرمان بری با ترس جای خودرابه انجام وظیفه با حس مسئولیت پذیری می دهد.

42.  به پیشنهادهای دیگران توجه کنید و به آنان اطمینان دهیدکه درکمال رازداری به نظرات مطرح شده رسیدگی می کنید.

43.  مطمئن شوید که حق و حقوق کارکنان توسط مسئولین رعایت می شود.

44.  چندساعت ازیک روز مشخص درماه را اختصاص به گفت وگوی رودروباکارکنان اختصاص دهید.

45.  دربرنامه های مرتبط بافعالیت خودشرکت کنید.

46.  درکمک رسانی های مراسم خیریه پیش قدم باشید.

47.  بادرایت و زیرکی همیشه درکمین شکار فرصت های طلایی باشید.

48.  صبروحوصله راازمهم ترین ارکان موفقیت تلقی کنید.

49.  مسئولیت پذیرباشید.

50.  به منظور اطلاع حاصل کردن ازمطالب جدیدعلمی ، درچندسایت اینترنتی مرتبط عضوشوید.

51.  چندتکه کلام اختصاصی و جالب برای خودانتخاب کنید.

52.  تفکر و تعمق قبل از پاسخ گویی راحت تر از پیداکردن چاره ای برای تغییر آن چه عنوان شده می باشد.

53.  زمان واگذاری کاری به کسی ازروشی استفاده کنیدکه حس مسئولیت پذیری اورابرانگیزید.

54.  علت شکست ها راتجزیه و تحلیل کنیدتا مسیرنادرست را تشخیص دهید وازتکرارآن جلوگیری کنید.

55.  بابی اهمیت جلوه دادن کارهای کارمندان ، زحمات آنان رابی ارزش نکنید.

56.  باانجام ورزش های فکری ، قابلیت های ذهنی خودراتقویت کنید.

57.  به هرکس فراخورفعالیت وبازده کاری اش پاداش دهیدوبادرنظرگرفتن پادش های مساوی ، حرکت افرادشایسته گروه را کندنکنید.

58.  بابه کارگیری مشاورین کارآزموده ومتعهد، موفقیت خودراتضمین کنیدو استراتژی به کارگیریدکه همیشه یک گام از دیگران جلوترباشید.

59.   اجازه ندهیدبارمسئولیت کارکنان بی کفایت وکند بردوش کارکنان خبره وساعی قرارگیرد، این افرادبادرک این موضوع انگیزه خودراازدست می دهند.

60.   دانش خودراتاحدی بالاببریدکه درمواردلزوم درمقابل کلیه ی سوالات مربوط به کار خودحاضرجواب باشید.

61.  زمان  انتخاب نیروهای جدیدعلاوه برتست های قانونی ، تست هایی انجام دهید که مطمئن شویدکه این افراد تنبل نیستند ، استخدام این افراد باعث افزایش فشار کاری دیگران می شود.

62.  هنگام دست دادن ، دست افراد را محکم و صمیمانه فشاردهید.

63.  زمان عصبانیت ، برای دیگران تصمیم گیری نکنید.

64.  همیشه وقت شناس باشید.

65.  هرگزامیدارتقارا از زیردستان نگیرید، زیرابه طور یقین انگیزه ی آن ها ازبین می رود.

66.  سعی کنید همیشه دردسترس باشید و شانس حرف زدن رابه همه بدهید. شاید باایده های درخشانی روبه روشوید.

67.  به کارکنان ساعی و متعهد بگوییدکه چقدربرای شماودیگران مفیدهستندوشما به آن ها علاقه و اعتماددارید.

68.  هیچ گاه اجازه ندهید کسی حالت افسردگی وناامیدی شماراببیند.

69.  به شایعات بی اساس توجهی نکنید و درموردکارکنان خود ازروی دهن بینی قضاوت نکنید.

70.  خشکی جلسات طولانی راباشوخ طبعی قابل تحمل کنید.

71.  ازسرزنش کردن دیگران درجمع خودداری کنید.

72.  برای همه ی سطوح کارکنان خود احترام قائل شوید.

73.  روز تولد کارکنان خود را داشته باشید و حداقل برای آن ها یک پیام کوتاه بفرستید.

74.  نامه و مکتوبات ارسال شده به دقت مطالعه کنید.

75.  خوش ژست و خوش بیان باشیدودرجمع باانرژی واشتیاق حاضرشوید.

76.  باقدردانی به موقع ازکارکنان خود، انرژی آنان راافزایش دهید.

77.  زمان صحبت کردن بااعتمادبه نفس به چشمان افرادنگاه کنید و همیشه متبسم باشید.

78.  هرگزبرای پیش برداهداف کاری خود ،دیگران راباوعده های بی اساسفریب ندهید.

79.  اسامی کارکنان خود را به یاد داشته باشید و زمان صحبت کردن اسم آن هارابرزبان آورید.

80.  همواره به خاطرداشته باشیدبه کاربردن الفاظ مودبانهازاقتدارشمانمی کاهد.

81.  اشتباهات دیگران را بیش ازحد به آن ها گوشزد نکنید.

82.  امین و رازدارافرادباشید.

83.  روی اشتباهات خودپافشاری نکنیدوبی تعصب خطاهای خودرابپذیرید.

84.  باعبارات نیش داروکنایه آمیز به دیگران درس عبرت ندهید.

85.  باآرامش و خون سردی به حرف های دیگران گوش دهیدوبرای صرفه جویی درزمان مرتباًحرف آنان را قطع نکنید.

86.  روش های ادرای راتاحدی یادبگیریدتاقادربه تجزیه و تحلیل های دیگران نباشد.

87.  درجلسات دائماً به ساعت خودنگاه نکنید.

88.  به نحوه ی پوشش و ظاهر خودتوجّه کنید.

89.  تاصحت و سقم مسأله ای روشن نشده، کسی را مواخذه نکنید.

90.  معاشرین چاپلوس خودراجدینگیرید.

91.  نکات جالب و پندآموز کتاب هایی را که می خوانید، دردفتری یادداشتکنیدودرمواردمناسب آن هارابه کارببرید.

92.  انعطاف پذیرباشید.

93.  بدون توهین به عقایددیگران باعقاید آن ها مخالفت کنید.

94.  نسبت به قول خود پای بند باشید.

95.  درموقعیت های بحرانی برخودمسلط باشیدونگذاریدزیردستان ازاضطراب شماآگاه شوند.

96.  برای صحبت کردن زیباترین و خوش آهنگ ترین الفاظ را انتخاب کنید.

97.  ریسک پذیرباشید.

98.  نحوه ی استفاده ازنرم افزارهای مرتبط به کارخودرایادبگیرید.

99.  برای ثبت ایده های درخشانی که ناگهانی به ذهن می رسند، همیشه یک قلم و کاغذ به همراه داشته باشید.

100.        کتابخانه ی محل کارخودرابه روزکنیدوکارکنان خودرابه نمایشگاه های کتاب ببرید.

101.        مطمئن شویدابراز رضایت شغلی افرادبه سبب ترس از توبیخ مسئولین وسرپرستان نیست.

102.        به واسطه ی مدیربودن خودازدیگران توقع بیجانداشته باشید.

103.          دراولین فرصت درخاتمه دادن به مشاجرات وکدورت هایی که میان همکاران شماپیش می آید، حکمیت کنید و به دنبال صلح و آشتی باشید.

104.        درزمان استخدام به سوابق کاری افراد توجّه بیش تری کنید.

105.        ازانحصاری کردن امکانات پرهیزکنید و اجازه دهید دیگران هم از آن ها استفاده کنند.

106.        زمان پیاده سازی تصمیمات اخذشده راپیداکنید.

107.        برای حفظ اطلاعات قسمت مربوط به خود بهترین سیستم حفاظتی رابه کارگیرید.

108.        به منظور جلوگیری ازتک روی ورقابت های ناسالم ، روحیه انجام کارگروهی رادرمیان افرادتقویت کنید.

109.        ازعنوان کردن فرامین غیرقابل اجرا و غیرمنطقی دوری کنید، زیراشخصیت کاری شما را خدشه دارمی کند.

110.        برکارافرادنظارت کنید تابه انجام کارهای شخصی و اتلاف وقت نپردازند.

111.        ازنگارش واژ ه ای که صحت از املای آن اطمینان ندارید، پرهیزکنید وهمیشه یک فرهنگ لغت دراتاق خود داشته باشید.

112.        درزمان برگزاری جلسات محرمانه مراقب استراق سمع دیگران باشید.

113.        اموال مهم را درجای مخصوص نگه داری کنید ودرصورت امکان آن ها رابیمه کنید.

114.        درسلام کردن وایجادارتباط دوستانه پیش قدم باشید.

115.        مراقب سلامتی خودباشیدوهرگزازیادمبرید که عقل سالم دربدن سالم است.

116.        عیب جو و بهانه گیرنباشیدواجازه ندهیداین دوخصلت ردشما به عادت مبدل شود.

117.        انسان اشرف مخلوقات است وبادرایت وپشتکار می تواند برای هرمشکلی راه حل مناسبی پیداکند.

118.        همواره هوشیار باشیدکسی درجهت حفظ شغل و موقعیت خود به عنوان ترمز برای نیروهای فعال و پرانرژی عمل نکند.

119.        ازاشتباهات خوددرس بگیریدوآن را به دیگران درس بدهید.

120.        ازنشریات مختلف برای بالا بردن سطح اطلاعات خود و دیگران استفاده کنید.

121.        هیچ کس را دست کم نگیرید.

122.        حامی ضعیفان باشید و اجازه ندهید حق کسی ضایع شود.

123.        اگر درجمعی هستید که ازموضوع موردبحث اطلاعی نداریدلطفاً اظهارنظرنفرمایید.

124.        آرام و شمرده صحبت کنید.

125.        زمانی که ازکسی اشتباهی سرمی زند، بارفتارصحیح ومنطقی اوراشرمنده کنید، نه باتوهین وناسزا

126.        به اندازه ی کافی استراحت کنیدواجازه ندهیدخستگی و استرس به سلامت روحی شمالطمه واردکند.

127.        هرازچندگاهی جلسه ای به منظور پرسش و پاسخ قراردهیدتابامسائل و مشکلات کارکنان خودآشناشوید.

128.        مسئولین زیردست شماپل ارتباطی باکارکنان می باشندلذا نسبت به شایستگی آن ها اطمینان حاصل نمایید.

129.        کارکنان راتشویق کنیدتاباابتکاردرانجام کارهایشان راه هایی برای صرفه جویی وپایین آوردنهزینه ها پیداکنند.

130.        باقوانین مربوط به کارخودآشنایی کافی داشته باشید.

131.        باتوجه بیش از حدبه افرادخاص، حسادت دیگران را برانگیخته نکنید.

132.        به دیگران فرصت جبران اشتباهاتشان را بدهید.

133.        نقاط ضعف و قوت خودراکشف کنید.

134.        مطمئن شویدمنابع انرژی محیط کارشمابیهوده به هدرنمی رود.

135.        بااولین برخورد، درموردکسی قضاوت نکنید.

136.        حس ششم خودرانادیده نگیرید.

137.        هرکسی رافقط باخودش مقایسه کنید، نه دیگران

138.        برای بخش مربوط به خود جعبه ی کمک های اولیه تهیه کنید.

139.        اعجازعبارات تأکیدی ومثبت را نادیده نگیرید.

140.        بهترین وچشم نوازترین وسایل را برای محیط کارخودتهیه کنید.

141.        جابه جایی کارکنان خودرااصولی و حساب شده انجام دهید.

142.        مراقب باشیدافرادزیردست شما خودسرانه به اسم شمادستوری رابه مرحله ی اجرادربیاورند.

143.        سرمایه ها ، وقت و نیروی انسانی محیط کارخودراباآموزش های غیرضروری به هدرندهید.

144.        نسبت به مسائل بی طرفانه تصمیم گیری کنیدتازاویه ی دیدشماوسعت پیداکند.

145.        باهرنوع بی انضباطی مبارزه کنید.

146.        روزخودراباخوردن صبحانه ای مقوی آغازکنید.

147.        حتی اگرسن شماازکارمندان کم تراست، آن چنان دلسوزانه بامسائل آن ها برخوردکنیدتالقب « پدرسازمان » راکسب کنید.

148.        جهت حفظ چالاکی وسلامتی خود حداقل روزی 15 دقیقه ورزش کنید.

149.        دربرخی از برنامه ریزی ها واخذتصمیمات ازکارکنان نیزنظرخواهی کنیدتاصمیمیت بیش تری میان شمابرقرارگردد.

150.        گاهی بدون اطلاع قبلی میان کارکنان خودقرارگیریدوشخصاً باآنان به گفتگوبپردازید.

151.        برای کارکنان خودامنیت شغلی ایجادکنیدوروحیه ی کاری آن هارابهبودبخشید.

152.        اگربه افرادشخصیت بدهیدوبابرخوردهای نادرست عزّت نفس آنان را پایمال نکنیدبه مانند یک اهرم برای شماعمل می کنند.

153.        ترویج دهنده ی کارتیمی باشیدتاهماهنگی وهمسویی کارکنان جایگزین رقابت های ناسالم شود.

154.        بیش تر به داشته های کارکنان خودتوجّه کنیدونسبت به نقاط منفی آن ها چشم پوشی بیش تری داشته باشید.

155.        اهداف کاری خودرامشخص کنید و برای کارهابرنامه ریزی درست و منطقی داشته باشید.

156.        و...

« به امیدموفقیت شمادرتمام عرصه های مدیریتی جامعه»

گروه های آموزشی شهرستان مرودشت

سال تحصیلی 90- 1389

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام آبان ۱۳۸۹ساعت 13:2  توسط یحیی امیری  | 

 خردمندکسی است که گفتارش را کردارش تصدیق می کند. امام علی ( ع )

ریاست آموزش و پرورش شهرستان مرودشت ـ  گروه های آموزشی متوسطه

                درس :                                       نام و نام خانوادگی سرگروه آموزشی :

نام آموزشگاه :                                            دخترانه        پسرانه              نوبت اول             نوبت دوم   نوبت ثابت

تاریخ بازدید: روز       شنبه                           /       /  138   ساعت بازدید:             نوع آموزشگاه :  دبیرستان   هنرستان   

  کلاس موردبازدید: اول    دوم  سوم  چهارم   رشته: انسانی   تجربی   ریاضی   تعداد دانش آموزان کلاس :             نفر 

 

نام و نام خانوادگی دبیر:                          مدرک ورشته ی تحصیلی :               وضعیت استخدام : رسمی  غیررسمی  

سنوات خدمت ---- سال سابقه ی تدریس دراین درس : ------ سال 

آیاتاکنون ازگروه آموزشی تشویقی دریافت کرده اید؟ بلی   خیر    تعداد-------  

 

بررسی رعایت مقررات آموزشی:

1.   حضور وغیاب دانش آموزان درلیست اسامی آن ها   به طورکامل انجام شده است  نسبتاً انجام شده انجام نشده است     

2.            نمرات درلیست حضوروغیاب دانش آموزان        درج شده است        درج نشده است         

 

بررسی موادآموزشی :

5.           دارای طرح تدریس   روزانه              سالانه    می باشد.

6.            باتوجه به بودجه بندی کتاب وساعت تدریس ، میزان تدریس کتاب تاتاریخ بازدید:

کاملامتناسب                    نسبتامتناسب                  نامتناسب

7.           آزمون های به عمل آمده توسط ایشان به شکل ارزشیابی :

آغازین ( تشخیصی )     همگام باتدریس                       تراکمی ( پایانی )     می باشد.  

8.           نوع آزمون ها شامل :  1. شفاهی     2. کتبی   : الف ) چندگزینه ای  ب ) تشریحی     ج ) تلفیقی     است.

9.           برموضوع تدریس :    مسلط می باشد                  نسبتاً مسلط است               تسلط کافی ندارد 

10.          میزان توجّه به نکات آموزشی درس:     بسیارخوب     خوب    متوسط    ضعیف      بسیار ضعیف   

11.         تشویق دانش آموزان توسط دبیر:    بسیارخوب     خوب    متوسط    ضعیف      بسیار ضعیف   

12.         توجّه به ارائه ی تکالیف وارزشیابی تکوینی ازکل دانش آموزان :  بسیارخوب خوب   متوسط  ضعیف بسیار ضعیف 

13.        میزان استفاده ازکتاب ومطالب خارج ازکتاب :                   کم          متوسط                  زیاد             است.

14.        میزان استفاده ازوسایل کمک آموزشی درصورت موجود بودن:   کم          متوسط                  زیاد             است.

15.        تعامل ، همکاری ومشارکت دبیرمحترم باگروه های آموزشی:

بسیار خوب                خوب                  متوسط                  ضعیف   

16.         همکاری ایشان به چه صورت بوده است؟

ارسال :  مقاله      نقدو بررسی کتاب    نمونه سوالات وکلید آن       پیشنهادات جهت بهبود کیفیت آموزش   

اجرای روش تدریس جدیدبراساس خلاقیت   شرکت فعال درجلسات گروه آموزشی و ضمن خدمت   کلیپ و نرم افزارهای مربوط به درس

 

بررسی وضعیت دانش آموزان :

17.        سطح علمی :                                           بسیارخوب     خوب    متوسط    ضعیف      بسیار ضعیف   

18.        پاسخگویی به سوالات :                             بسیارخوب     خوب    متوسط    ضعیف      بسیار ضعیف   

19.        مشارکت و علاقه به درس :                        بسیارخوب     خوب    متوسط    ضعیف      بسیار ضعیف 

 

نظرات و پیشنهادات :

20.         میزان رضایت دانش آموزان ازدبیرمربوطه درحد: بسیاربالا     بالا       متوسط      پایین      بسیار پایین   است.

21.         میزان رضایت مدیر ازدبیرمربوطه درحد:            بسیاربالا     بالا       متوسط      پایین      بسیار پایین   است.

  پیشنهاد:

دانش آموزان : -----------------------------------------------------------------------------------

دبیرمربوطه : ------------------------------------------------------------------------------------

مدیرآموزشگاه -----------------------------------------------------------------------------------

سرگروه آموزشی : --------------------------------------------------------------------------------

 

نام ونام خانوادگی وامضاء بازدیدکننده                                                                            مهروامضاء مدیرآموزشگاه

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام آبان ۱۳۸۹ساعت 12:45  توسط یحیی امیری  |